Feedback

Wil je ons laten weten wat je van onze publicaties vindt? Vertel het ons (heel kort) via onze feedback chat.

Onderzoeken 2024

De invloed van macro-factoren op diplomamobiliteit

(maart 2024)
Een verkenning van wereldwijde invloeden op de instroom van internationale diplomastudenten in Nederland. Het onderzoek geeft inzicht in de rol van verschillende geografische, demografische, institutionele, sociaal-economische en politieke factoren.
Lees het rapport: De invloed van macro-factoren op diplomamobiliteit (4,19 MB)

Duurzaamheid en internationalisering

(maart 2024)
Nuffic onderzocht het duurzaamheidsgedrag en -bewustzijn van studenten in het Nederlandse hoger onderwijs met en zonder een buitenlandervaring. In deze factsheet lees je de belangrijkste bevindingen.
Lees de factsheet: Duurzaamheid en internationalisering (2,41 MB)

Internationalisering in de praktijk

(maart 2024)
Een verkennend onderzoek, in samenwerking met het lectoraat Global Learning van de Haagse Hogeschool, dat een eerste aanzet is tot een overzicht van docentcompetenties voor internationalisering in het mbo. Het geeft daarnaast inzicht in perspectieven op internationalisering en daarbij passende kernactiviteiten op vijf mbo-scholen in Nederland.
Lees het rapport: Internationalisering in de praktijk (10,34 MB)

Onderzoeken 2023

Internationalisering langs de grens met Duitsland

(december 2023)
Dit onderzoek geeft inzicht in het perspectief van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de grensregio met Duitsland op de meerwaarde van internationalisering, en obstakels en behoeften die zij (verwachten te) ervaren om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten.
Lees het rapport: Internationalisering langs de grens met Duitsland (7,32 MB)

Blijven na afstuderen

(december 2023)
Een onderzoek naar de redenen van internationale alumni om in Nederland te blijven, met welke uitdagingen ze te maken krijgen en wat hen helpt om een baan te vinden en zich thuis te voelen.
Lees het rapport: Blijven na afstuderen (7,24 MB) en Staying after graduation (7,21 MB) (in het Engels).
Lees het artikel: Waarom internationale studenten na hun afstuderen in Nederland blijven (of juist vertrekken) en This is why international students stay (or leave) after graduating in the Netherlands (in het Engels)
Kijk naar de infographic: Infographic Blijven na afstuderen (3,89 MB) en Infographic Staying after graduation (1,81 MB) (in het Engels)
Bekijk de factsheet met een extra analyse over technische studenten/alumni: Staying after graduation: Spotlight on technical talent (336,91 kB) (in het Engels).

De leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten

(juli 2023)
In dit onderzoek wordt de koppeling gemaakt tussen verschillende internationaliseringsactiviteiten voor leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten en staf en de internationale competenties die kunnen worden opgedaan.
Lees het rapport: De leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten (3,86 MB) en The learning outcomes of internationalisation activities (4,96 MB) (in het Engels).
Lees het artikel: Onderzoek: wat leren studenten en docenten van internationalisering?

Internationale competenties voor docenten

(juni 2023)
Een overzicht van mogelijke leeropbrengsten van internationalisering voor leerkrachten, docenten en staf.
Lees het rapport: Internationale competenties voor docenten (1,73 MB) en International competences for teachers (1,80 MB) (in het Engels).

De toekomst van internationalisering in het mbo en hoger onderwijs

(juni 2023)
Een rapport met belangrijke uitkomsten en aanbevelingen voortkomend uit eerder onderzoek over de toekomst van internationalisering in het onderwijs. De uitkomsten en aanbevelingen worden gepresenteerd op basis van vier thema’s uit het maatschappelijke debat.
Lees het rapport: De toekomst van internationalisering in het mbo en ho (824,94 kB)

Factsheet Internationale studenten in hoger onderwijs

(mei 2023)
Deze factsheet bevat de belangrijkste feiten en cijfers over internationale studenten in Nederland, zoals aantallen, in- en uitstroom, blijfkans, instructietalen en de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten. Je leest ook over de knelpunten en hoe Nederland profiteert van de aanwezigheid van internationale studenten. Onder aan deze factsheet vind je, ter verdieping, doorverwijzingen naar relevante onderzoeken en publicaties. Deze versie is een update van de ‘factsheet internationale studenten’ uit december 2022.
Lees de factsheet: Internationale studenten in hoger onderwijs (283,61 kB)en in het Engels: Factsheet international students (262,78 kB)

Incoming degree mobility in Dutch higher education 2022-23

(mei 2023)
The latest facts and figures on university degree students coming from abroad to study in the Netherlands in the academic year 2022-2023, with an analysis of the current trends and developments.
Lees het rapport: Incoming degree mobility in Dutch higher education 2022-23 (4,12 MB) (in het Engels)

Nederlandse studenten in het buitenland

(februari 2023)
Een analyse van trends en ontwikkelingen in de uitgaande mobiliteit van hogeronderwijsstudenten tussen 2005 en 2021.
Lees het rapport: Nederlandse studenten in het buitenland (1,26 MB) en Dutch students crossing borders (1,25 MB) (in het Engels).
Lees het artikel: Steeds meer Nederlandse studenten naar het buitenland

Inclusief internationaliseren

(februari 2023)
Het perspectief van Nederlandse studenten op de toegankelijkheid van een buitenlandervaring.
Lees het rapport: Inclusief internationaliseren (516,12 kB)

Het benutten van diversiteit in de klas

(januari 2023)
Een factsheet met data en praktische tips over het benutten van culturele diversiteit in de klas.
Lees de factsheet: Culturele diversiteit in de klas (294,95 kB)

Ondersteuning van studenten met een vluchtelingachtergrond

(januari 2023)
Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs.
Lees het rapport met de aanbevelingen: Ondersteuning van studenten met een vluchtelingachtergrond (1,20 MB)
Lees een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen: Ondersteuning van vluchtelingstudenten

Onderzoeken 2022

Internationale competenties in startersvacatures

(december 2022)
Een onderzoek naar het gebruik van internationale competenties in online vacatureteksten voor startende mbo'ers en ho’ers.
Lees het rapport: Internationale competenties in startersvacatures (3,1 MB) en International competences in entry-level job ads (2,32 MB) (in het Engels)

Trein of vliegtuig? Kansen en mogelijkheden voor duurzaam internationaliseren

(juli 2022)
Een onderzoek naar de vraag hoe hogeronderwijsinstellingen studenten kunnen stimuleren om hun buitenlandervaring duurza(a)mer vorm te geven.
Lees het rapport: Trein of vliegtuig? Kansen en mogelijkheden voor duurzaam internationaliseren (1,11 MB)
Lees het nieuwsbericht: Trein of vliegtuig? Studenten twijfelen over duurzame buitenlandervaring

Dutch students’ plans to go abroad in 2022-2023

(juni 2022)
A survey in which we asked pupils and students in Dutch secondary education, vocational education and training, and higher education about their plans to study, do an internship, or a gap year abroad in the coming academic year.
Lees het rapport: Dutch students’ plans to go abroad in 2022-2023 (1,66 MB) (in het Engels)

Buitenlandplannen van Nederlandse studenten voor 2022-2023

(juni 2022)
Een onderzoek naar de plannen van leerlingen en studenten in het Nederlands voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs om aankomend studiejaar over de grens te gaan voor een studie, stage of tussenjaar.
Lees het rapport: Buitenlandplannen van Nederlandse studenten voor 2022-2023 (1,54 MB)

Stayrate en arbeidsmarktpositie van internationale afgestudeerden in Nederland

(9 mei 2022)
De resultaten van een vervolg op een onderzoek uit 2018 naar de stayrate en arbeidsmarktpositie van in Nederland afgestudeerde internationale studenten.
Lees het rapport: Stayrate en arbeidsmarktpositie van internationale afgestudeerden in Nederland (1,93 MB) en in het Engels: Stay rate and labour market position of international graduates in the Netherlands (2,72 MB)

Incoming degree mobility in Dutch higher education 2021-2022

(11 april 2022)
The figures on university degree students coming from abroad to study in the Netherlands, for the year 2021-2022, with an overview of the current trends and developments.
Lees het rapport: Incoming degree mobility in Dutch higher education 2021-2022 (8,80 MB) (in het Engels)
Lees het nieuwsbericht: Nieuwe cijfers inkomende studentenmobiliteit

How is it going with international students at Dutch higher education institutions?

(4 maart 2022)
An investigation into the current state of well-being and satisfaction with study experience amongst international students at Dutch higher education institutions.
Lees het rapport: How is it going with international students at Dutch higher education institutions? (1,50 MB) (in het Engels).

Inclusie in uitgaande mobiliteit

(8 februari 2022)
Een analyse van de groepen hoger onderwijs-studenten die niet geneigd zijn om naar het buitenland te gaan voor studie of stage, en de belemmeringen die zij ervaren.
Lees het rapport: Inclusie in uitgaande mobiliteit (1,13 MB)

Spotlight on inclusion in outbound mobility

(11 januari 2022)
An analysis of the groups of higher education students who tend not to go abroad as part of their studies, and the barriers they experience.
Lees het rapport: Spotlight on inclusion in outbound mobility (1,27 MB) (in het Engels).

Internationale competenties in kwalificatiedossiers

(januari 2022)
Een analyse van internationale competenties in kwalificatiedossiers voor mbo-opleidingen in de sectoren Handel en Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem.
Lees het rapport: Internationale competenties in kwalificatiedossiers (6,74 MB)
Lees het nieuwsbericht: Zijn internationale competenties geborgd in het mbo?

Onderzoeken 2021

Incoming degree mobility in Dutch higher education 2020-2021

(2 december 2021)
The figures on university degree students coming from abroad to study in the Netherlands, for the year 2020-2021, with an overview of the current trends and developments.
Lees het rapport: Incoming degree mobility in Dutch higher education 2020-2021 (4,66 MB) (in het Engels).

How is COVID-19 affecting the plans of international graduates in the Netherlands in 2021?

(15 november 2021)
Study into the effects of the global COVID-19 pandemic on the plans of international graduates in Dutch higher education in 2021.
Lees het rapport: How is COVID-19 affecting the plans of international graduates in the Netherlands in 2021? (in het Engels).

Internationalisering als meerwaarde voor het mbo - De kwaliteitsagenda onder de loep

(1 november 2021)
Onderzoek naar hoe mbo-scholen internationalisering beschrijven in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs in de kwaliteitsagenda’s.
Lees het rapport: Internationalisering als meerwaarde voor het mbo - De kwaliteitsagenda onder de loep (317,58 kB)
Lees het nieuwsbericht: Grote rol voor internationalisering in kwaliteitsagenda’s mbo

Digitalisation of education in East Africa: Needs, experiences and opportunities for the future

(27 september 2021)
In this study, we investigated the current situation, needs, and opportunities for digitalisation of tertiary education (TVET and University) in East Africa.
Lees het rapport: Digitalisation of education in East Africa: Needs, experiences and opportunities for the future (1,60 MB) (in het Engels).

Fysieke studentenmobiliteit en Internationalisation at Home voor de Nederlandse student in het ho

(16 augustus 2021)
Studie die de meerwaarde van internationalisering voor studenten in het Nederlandse hoger onderwijs in kaart brengt.
Lees het rapport: Fysieke studentenmobiliteit en Internationalisation at Home voor de Nederlandse student in het ho (160,65 kB)

Over de grens tijdens de pandemie

(30 juli 2021)
Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de buitenlandplannen en -ervaringen van studenten.
Lees het rapport: Over de grens van de pandemie (671,99 kB) of de samenvatting

Going abroad during the pandemic

(30 juli 2021)
Study on the effects of the coronavirus pandemic on students’ plans to go abroad and their experiences whilst abroad.
Lees het rapport: Going abroad during the pandemic (596,49 kB) (in het Engels).

Internationaliseringsstrategieën in het hoger onderwijs

(1 juli 2021)
Studie naar het huidige internationaliseringsbeleid van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen.
Lees het rapport: Internationaliseringsstrategieën in het hoger onderwijs (336,94 kB)

How is COVID-19 affecting international students’ plans to study in the Netherlands in 2021?

(28 april 2021)
Study into the effects of the 2020 global COVID-19 pandemic on the decision of students in higher education to study in the Netherlands in 2021.
Lees het rapport: How is COVID-19 affecting international students’ plans to study in the Netherlands in 2021? (915,67 kB) (in het Engels).

The experience of international students at Dutch higher education institutions during the COVID-19 pandemic

(17 februari 2021)
A survey conducted between 15 December 2020 and 10 January 2021, among 357 international students enrolled at Dutch higher education institutions regarding their experience during the COVID-19 pandemic.
Lees het rapport: The experience of international students at Dutch higher education institutions during the COVID-19 pandemic (524,86 kB) (in het Engels).

Internationalisation in higher education in times of crisis

(januari 2021)
The impact of the COVID-19 pandemic on the work of internationalisation staff. An overview of the experiences of 19 professionals in higher education institutions in the Netherlands.
Lees het rapport: Internationalisation in higher education in times of crisis (317,55 kB) (in het Engels).
Lees het nieuwsbericht: Internationalisering en corona: "Als het moeilijk is, leren we"

Onderzoeken 2020

Wie is van plan (niet) in het buitenland te studeren of stage te lopen?

(7 december 2020)
Welke factoren beïnvloeden de intentie van Nederlandse eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs (ho) om naar het buitenland te gaan voor studie en/of stage?
Lees het rapport: Wie is van plan (niet) in het buitenland te studeren of stage te lopen? (522,63 kB)

Grip op onzekerheid

(23 november 2020)
Toekomstscenario’s voor internationalisering tijdens en na de coronapandemie.
Lees het rapport: Grip op onzekerheid (651,44 kB)

Internationaal georiënteerde arbeidsmarkt voor het mbo

(20 november 2020)
Hoe internationaal georiënteerd is de regionale arbeidsmarkt voor mbo-opgeleiden?
Lees het rapport: Internationaal georiënteerde arbeidsmarkt voor het mbo (443,96 kB)

Orange Knowledge Programme annual report 2019

(5 november 2020)
Overview of the results of the Orange Knowledge Programme carried out in 2019, together with our Dutch and local partners.
Lees het rapport: Orange Knowledge Programme annual report 2019 (6,14 MB) (in het Engels).

Meerwaarde van internationalisering in mbo en ho

(4 november 2020)
Een inventarisatie van onderzoek en kansen voor de toekomst.
Lees het rapport: Meerwaarde van internationalisering in mbo en ho (328,9 kB)

The added value of internationalisation in vocational and higher education

(4 november 2020)
An analysis of current research and opportunities for the future
Lees het rapport: The added value of internationalisation in vocational and higher educationapport (302,80 kB) (in het Engels).

How is COVID-19 affecting the plans of international graduates in the Netherlands?

(27 oktober 2020)
Study into the effects of the 2020 global COVID-19 pandemic on the plans of international graduates in Dutch higher education.
Lees het rapport: How is COVID-19 affecting the plans of international graduates in the Netherlands? (561,67 kB) (in het Engels).

Begeleiders aan het woord

(2 september 2020)
Rapport over de relatie tussen internationaliserings­activiteiten en internationale competenties.
Lees het rapport: Begeleiders aan het woord (617,94 kB) of de samenvatting

Studenten voorbereiden op een toekomst in de eigen regio

(1 juli 2020)
Rapport over de meerwaarde van internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio.
Lees het rapport: Studenten voorbereiden op een toekomst in de eigen regio

Gaan studenten in 2020-2021 nog naar het buitenland?

(23 juni 2020)
Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de buitenlandplannen van studenten.
Lees het rapport: Gaan studenten in 2020-2021 nog naar het buitenland? (267,5 kB)

Internationale mobiliteit in het Nederlandse mbo

(1 maart 2020)
Dit rapport biedt inzicht in de meest recente trends en laat zien welke groepen studenten vaak voor hun opleiding naar het buitenland gingen en welke groepen juist niet.
Lees het rapport: Internationale mobiliteit in het Nederlandse mbo (375,90 kB)

The European Recognition Manual for Higher Education Institutions

(27 februari 2020)
This manual offers admission officers, academics and any other actors in higher education institutions practical recommendations on how to deal with recognition of foreign qualifications.
Lees het rapport: The European Recognition Manual for Higher Education Institutions (in het Engels).

Portability of recognition statements in the EHEA

(27 februari 2020)
This study explores the extent to which information provided in recognition statements from one country can be accepted by competent authorities of another and contribute to automatic recognition of information.
Lees het rapport: Portability of recognition statements in the EHEA (285,79 kB) (in het Engels).

The Triangle of Automatic Recognition

(27 februari 2020)
De facto automatic recognition of foreign qualifications, one of the 4 automatic recognition models in the EHEA, is fairly easy to implement. This publication offers ENIC-NARICs and other competent authorities practical insights and guidelines on how to set up this model.
Lees het rapport: The Triangle of Automatic Recognition (567,42 kB) (in het Engels).

Alle publicaties

Niet gevonden wat je zocht? Ga dan naar het overzicht van alle publicaties.

Interactieve dashboards

Selecteer en visualiseer de onderzoeksdata in onze interactieve dashboards (in het Engels).