Terug naar boven

Je kunt je sectie nu inschrijven voor LinQ voor het schooljaar 2023/2024.

Schrijf je in

Het eerste jaar

Coördinator

Als je als sectie meedoet aan LinQ kies je een coördinator. Die zorgt voor goede communicatie tussen ons LinQ-team enerzijds en de andere sectieleden en de directie anderzijds.

Proberen

Voor inspiratie en afwisseling in je lessen is er LinQ-lesmateriaal beschikbaar. Kijk eens naar de gratis online lesbrieven en de LinQ-Schatkist voor meer lesideeën. Lees ook het magazine Sprekend havo waarin verschillende praktijkverhalen en achtergrondartikelen over lesgeven vanuit de LinQ-didactiek aan bod komen.

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken nieuwe LinQ-scholen kennis met het LinQ-team en de LinQ-didaktiek. We beantwoorden je vragen, we stellen prioriteiten en we maken een maatwerk-traject per school. Het LinQ-team houdt het eerste jaar nauw contact met de nieuwe scholen.

Coaching

Voor scholen met een duidelijke coachingsvraag bestaat de mogelijkheid een traject met onze LinQ-coach te volgen. De coach komt een aantal keren naar school en helpt de sectie(s) de LinQ-basisprincipes in de praktijk te brengen een duurzaam te implementeren.

LinQ-didactiek

De LinQ-didactiek is gebaseerd op 5 basisprincipes. Die maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker. Het doel is dat leerlingen de taal durven te gebruiken en zich er met gemak mee kunnen redden.

1. 'Doeltaal is leertaal'

Je spreekt Duits of Frans met je leerlingen. Je zet de doeltaal creatief in en creëert een veilige omgeving waarin je leerlingen steeds meer in de vreemde taal durven te spreken.

2. Communicatief onderwijs

Je zet interactie centraal. Het is belangrijker dat leerlingen een boodschap kunnen overbrengen dan dat ze die helemaal correct formuleren. Daarnaast bedenk je creatieve, taakgerichte opdrachten om de leerlingen actief bij de les te betrekken.

3. Authentieke taalsituaties

Je creëert tijdens de les levensechte taalsituaties. Bijvoorbeeld door een (digitale) uitwisseling te organiseren, een native speaker uit te nodigen of aan te stellen, of door te kiezen voor lesmateriaal dat alleen is geschreven in de doeltaal.

4. Aandacht voor land, cultuur en actualiteit

Je besteedt veel aandacht aan onderwerpen uit Duits- of Franstalige landen. Hiermee maak je je leerlingen bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Je gebruikt daarbij onder andere actuele bronnen.

5. Europese instrumenten

Je gebruikt Europese instrumenten zodat je leerlingen hun taalniveau en internationale ervaring kunnen aantonen. Denk hierbij aan:

  • Europees Referentiekader talen
  • Europees Taalportfolio
  • Europass
  • Internationaal erkende taalcertificaten, zoals:
    - Goethe-Zertifikat (voor Duits)
    - Deutsches Sprachdiplom (DSD) (voor Duits)
    - DELF junior (voor Frans)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze VO-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van internationalisering in het voortgezet onderwijs.