WilWeg-campagne: studie of stage in het buitenland is voor iedereen

Studeren of stagelopen in het buitenland is voor iedereen mogelijk. Alleen weten veel studenten en leerlingen dit nog niet. De nieuwe campagne van WilWeg moet daar verandering in brengen.
WilWeg-campagne

Er gaapt een kloof tussen het aantal studenten dat naar het buitenland wil en daadwerkelijk gaat. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 20.000 Nederlandse studenten een volledige studie volgen aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Dat betekent een verdubbeling in de afgelopen 10 jaar, maar het is nog steeds maar 3% van het totaal aantal Nederlandse studenten.

Meer mogelijk dan je denkt

“De nieuwe campagne laat zien dat een buitenlandervaring voor iedere student mogelijk is”, vertelt Ella Put, communicatieadviseur van WilWeg. Om dat voor elkaar te krijgen, is er meer mogelijk dan je in eerste instantie zou denken.

“Veel studenten zijn zich niet bewust van hulpvormen zoals mogelijke geldbronnen waarvoor ze in aanmerking komen. Veel studenten kennen de Erasmusbeurs. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld beurzen via het VSB Fonds en het NL Scholarship Programme.”

Afstappen van het stigma

“Ook is het bij niet alle studenten bekend dat het collegegeld in landen waar onderwijs prima is aangeschreven soms kosteloos of zelfs goedkoper is. Dat kan de drempel verlagen om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Soms ben je dus zelfs goedkoper uit als je je studie in het buitenland volgt”, vervolgt Put.

De campagne van WilWeg richt zich ook op studentengroepen die eerder minder geneigd waren naar het buitenland te gaan voor hun studie of stage.

“We richten ons op álle Nederlandse studenten, maar in het bijzonder op groepen jongeren, waarvoor een buitenlandervaring nog steeds een ver-van-mijn-bedshow is. Er is nog altijd een bepaald stigma dat je heel slim moet zijn en je ouders rijk, wil je naar het buitenland kunnen”, aldus Put. “We willen dat klassieke beeld met behulp van de campagne echt breder trekken.”

Wil je graag de nieuwe campagne bestellen voor jouw studenten? Dat kan via deze link.

Barrières en knelpunten

Naast financiële barrières zijn er allerlei praktische hobbels op de weg die studenten ervan kunnen weerhouden naar het buitenland te gaan, ziet ook Nova van Wieringen, international officer bij Hogeschool InHolland.

“Dat kan van alles zijn. We horen bijvoorbeeld van studenten dat ze zich afmelden voor een deel van hun studie in het buitenland omdat ze hun kamer niet mogen onderverhuren. Als je weet dat het in veel Nederlandse studentensteden erg moeilijk is om aan een kamer te komen, is dat inderdaad een lastig probleem”, vertelt Van Wieringen. “Veel studenten kunnen het zich niet veroorloven hun kamer dan maar op te geven of al die maanden dat ze in het buitenland zijn leeg te laten staan.”

Daarnaast komt het regelmatig voor dat studenten in het buitenland geen of een lage stagevergoeding ontvangen. “Ook dat kan een knelpunt zijn om daadwerkelijk te gaan”, stelt Van Wieringen.

Meerwaarde van buitenlandervaring

De campagne van WilWeg die studenten wijst op mogelijkheden om de studie of stage in het buitenland wél mogelijk te maken, is erg welkom, zegt Van Wieringen. “We hebben het idee dat studenten sinds de coronacrisis wat minder geneigd zijn een buitenlandavontuur aan te gaan. In het buitenland zit je vaak nog hele dagen in de collegebanken, terwijl studenten hier ondertussen ook gewend zijn aan hybride onderwijs. Dat kan misschien afschrikken.”

Het zou zonde zijn als dit soort zaken studenten zouden weerhouden van een studie of stage in het buitenland. Want een buitenlandervaring heeft volgens Van Wieringen een meerwaarde.

“Voor je persoonlijke ontwikkeling is het enorm waardevol. Je komt erachter hoe je in een andere omgeving en andere cultuur beweegt, hoe je kunt omschakelen en hoe je jezelf vormt op zo’n plek. Veel werkgevers vragen tegenwoordig interculturele competenties. Ook daarvoor is een studie of stage in het buitenland een mooie toevoeging op je cv.”

Ella Put sluit zich daarbij aan: “Door een buitenlandervaring werk je aan je zelfstandigheid en flexibiliteit. Daarnaast geldt ook: Nederland is een klein landje in een hele grote wereld. We zullen altijd een blik naar buiten moeten houden, willen we als samenleving succesvol zijn.”

'Bij aankomende studenten zie je vaak een fonkeling in de ogen als ze horen dat ze naar het buitenland kunnen'

Focus op de mogelijkheden

Iedere groep studenten heeft weer een bepaalde uitdaging bij het realiseren van een buitenlandervaring, zien zowel Put als Van Wieringen.

“Ouders spelen vaak een grote rol in de keuze”, aldus Put. “Bij meisjes met een islamitische achtergrond wordt door ouders regelmatig gezegd dat ze beter niet alleen naar het buitenland kunnen gaan. Met de campagne willen we mensen enthousiasmeren zich vooral te focussen op de mogelijkheden die er wel zijn om de buitenlandervaring zo in te richten dat ze zich er fijn bij voelen. Zo kan het bij meisjes die uit een omgeving komen met een strengere geloofsovertuiging misschien helpen als ze weten dat ze ook met een groep vriendinnen naar het buitenland kunnen gaan.”

Hoe eerder studenten zich bewust zijn van al die mogelijkheden, hoe beter, stellen zowel Put als Van Wieringen. “Bij aankomende studenten zie je vaak een fonkeling in de ogen als ze horen dat ze naar het buitenland kunnen”, zegt Van Wieringen. “WilWeg is voor ons een heel mooi platform om studenten daarmee te helpen.”

Onderzoek inclusief Internationaliseren

We hebben recent ook onderzoek gedaan naar hoe hoger onderwijsinstellingen internationalisering inclusiever maken en kunnen maken. In het onderzoek vertellen verschillende studenten over hun ideeën en twijfels over een studie of stage in het buitenland.

“Sowieso is nu alles best wel stuk duurder geworden”, zegt een hbo-student met interesse in een stage in het buitenland bijvoorbeeld in het rapport. “Daarnaast, ik werk naast mijn studie vrij veel om alles te kunnen bekostigen. Maar als ik naar het buitenland zou zijn gegaan, dan zou dat net wat anders liggen.”

Een platform als WilWeg zou kunnen helpen bij het maken van de keuze, zegt een mbo-student met interesse in een stage in het buitenland: “Als je een plek hebt waar je alle informatie kan vinden die ervoor nodig is of die handig zou kunnen zijn [...] Dat zou meer helpen en meer aansporen om daadwerkelijk die stap te ondernemen.”

Het volledige rapport is hier te vinden.