Samen met Europese partners het verschil maken - drie voorbeelden van kennissamenwerking in the spotlight

Europese samenwerking is een belangrijk onderdeel van wat Nuffic doet. Naast projecten binnen het Erasmus+-programma werken we ook op andere manieren binnen Europa samen. In opdracht van de EU voeren we samen met Europese zusterorganisaties grote programma’s uit voor het versterken van onderwijs, bijvoorbeeld voor vluchtelingen. In dit artikel zetten we drie van dit soort succesvolle voorbeelden in the spotlight.

In de regio West Azië – Noord Afrika (WANA), een regio die zich strekt van Marokko tot Iran, voert Nuffic samen met Duitse (DAAD) en Franse (Campus France) zusterorganisaties een aantal EU-programma’s uit. Nuffic werkt in deze regio vanuit het onlangs geopende Nuffic WANA-kantoor in Jordanië. Dankzij deze kennisprojecten krijgen jongeren – met name vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen - in de regio trainingen en opleidingen waarmee ze op een praktische manier grote positieve impact kunnen maken in hun dagelijks leven.

En dat is meer dan twaalf jaar na het begin van het uitbreken van het conflict in Syrië nog altijd noodzakelijk. Als gevolg van dit conflict zijn inmiddels meer dan 7 miljoen Syriërs ontheemd en 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht. Libanon is met 1 miljoen vluchtelingen het land met het hoogste percentage gevluchte Syriërs per hoofd van de lokale bevolking. Ook Jordanië is een land dat relatief veel vluchtelingen uit Syrië opvangt. In de praktijk krijgen ontheemde jongeren er moeilijk toegang tot hoger onderwijs en er ontstaat frictie tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen. Om gemeenschappen te verbinden en kansen te creëren, investeert de EU via het EU Regional Trust Fund in de programma’s HOPES-LEB en EDU-SYRIA. Onder deze programma’s vallen individuele beurzen en vele verschillende projecten. We belichten drie voorbeelden van succesvolle door de EU-gefinancierde projecten die zich onder andere richten op Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië.

Zelf straatverlichting leren aanleggen

De 23-jarige Batool Hamza uit het plaatsje Haouch Snaid in Oost-Libanon, zo’n 25 kilometer van de grens met Syrië, is zo iemand die voordelen ondervond van deelname aan een project van HOPES-LEB. In de regio wonen veel jongeren die zijn gevlucht uit buurland Syrië. Van de Syrische jongeren in Libanon volgt op dit moment nog maar zes procent ter plekke hoger onderwijs.In haar dorp was het slecht gesteld met de straatverlichting, zo schrijft Batool in een blogpost. Zodra de zon onder was gegaan, waren Batool en haar dorpsgenoten aangewezen op het licht van haar mobiele telefoon. En dat was behoorlijk gevaarlijk als ze bijvoorbeeld de straat moest oversteken. Batool volgde een opleidingsproject bij SVS, dat weer onderdeel is van LOST (The Lebanese Organization for Studies and Training). Ze leerde verschillende technische vaardigheden. Daardoor kreeg ze het voor elkaar twaalf lampen op zonne-energie te bemachtigen en zelf te installeren. “Zo heb ik echt een verschil gemaakt door de weg die ik dagelijks met mijn buren oversteek te verlichten”, zo blikt ze terug op de kennis die ze dankzij het programma heeft vergaard.

Meer toegang tot dierengezondheidsdiensten

Het project Community Animal Health and Extension Workers (CAHEW) -onderdeel van het EDU-SYRIA programma- is ook typisch zo’n voorbeeld dat direct impact heeft op deelnemers en hun omgeving. Dankzij CAHEW leren jongeren praktische vaardigheden op het gebied van dierengezondheid. Zo leren ze dieren zoals schapen te vaccineren tegen verschillende ziektes. Kennis hierover is erg welkom in afgelegen gebieden waar gemeenschappen vaak moeilijk toegang hebben tot dieren- of veeartsen. Met alle gevolgen van dien. Deelnemers die het programma afronden krijgen een diploma. Dankzij CAHEW kunnen ze ook leren hoe ze een eigen boerenbedrijfje kunnen starten of runnen.

“Ik heb veel geleerd over paraveterinair worden”, zegt één van de deelnemers aan het programma. “Hierdoor kan ik de schapenkuddes in ons dorp medicijnen toedienen. Ik ben erg blij om deze informatie ook met mijn broer te delen. Hij kan me dan helpen met wat ik doe. Zo kunnen allebei betaald werk doen in dorpen in onze regio waar we verschillende stammen die enorme kuddes schapen bezitten kunnen helpen.”

Arbeidsmarktintegratie in Zuid-Libanon

Maar wat als het vinden van een baan vrijwel onmogelijk is? Dit is de dagelijkse realiteit voor jongvolwassenen in Libanon, waar competitie hoog is en de arbeidsmarkt krap. HOPES-LEB richt zich op het vergroten van kansen via onderwijs via beurzen en projecten. Eén van deze projecten richt zich op een groep van 300 meest kwetsbare Libanese en Syrische jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Een baan vinden is voor veel van hen lastig. In een training van zes maanden wordt eraan gewerkt arbeidsmarktintegratie te verhogen. De jongeren krijgen training in vaardigheden als de Engelse taal, leren kritisch denken, werken in teamverband, computervaardigheden (zoals beginnersniveau Microsoft Office) en tijdmanagement. Vanwege het conflict in Syrië ontbreekt het veel jongeren namelijk al langere tijd aan structuur en een dagelijks ritme, wat het vinden van een baan niet vergemakkelijkt. De jongeren leren ook hoe ze werk kunnen zoeken, hoe ze sollicitatiebrieven schrijven en hoe je een sollicitatiegesprek voert als je eenmaal bent uitgenodigd. Ook leraren zelf worden in dit programma ondersteund zodat zij beter voorbereid zijn de drempel naar de arbeidsmarkt voor deze jongeren zo laag mogelijk te maken.Wil je samenwerken in dit soort projecten? We zijn een 'EU Pillar Assessed'-organisatie en kijken ernaar uit om aan nieuwe programma's te werken. Neem contact op met het Nuffic regiokantoor in Jordanië, Nuffic West Asia North Africa.