Relaties geven Nuffic een 7,6

Relaties uit alle onderwijssectoren geven Nuffic een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer.
klanttevredenheidsonderzoek

Nuffic heeft in het najaar van 2021 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder medewerkers van onderwijsinstellingen voor po, vo, mbo, ho en andere sectoren zoals partners bij de overheid. Net als twee jaar geleden krijgt Nuffic het rapportcijfer 7,6.

We worden gewaardeerd als een goede samenwerkingspartner en ook de kennis en expertise van medewerkers wordt hoog gewaardeerd. Het bestuur en de medewerkers zijn blij met deze score. Cees in 't Veld, manager Pijler Nederland: “Ik ben er trots op dat Nuffic onverminderd wordt gezien als dé organisatie die bijdraagt aan internationalisering van het onderwijs.”

Iedereen een internationale ervaring

Nuffic heeft de ambitie om iedere leerling en student internationale ervaring op te laten doen en wil zich verder ontwikkelen als het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Hiervoor is samenwerking met de hele onderwijsgemeenschap en het op maat inspelen op de behoeften van de klanten noodzakelijk. Het klantenonderzoek geeft inzicht in de mate waarin de dienstverlening van Nuffic aansluit bij de behoeften in het onderwijsveld.

Leren en verbeteren

Continu leren en verbeteren is een belangrijk strategische speerpunt voor Nuffic. De komende tijd gaan we aan de slag met de aandachtspunten uit het klanttevredenheidsonderzoek. De klanten geven aan dat de bereikbaarheid op onderdelen en het vinden van de juiste medewerker beter kan. Daarom zijn er bijvoorbeeld bij Erasmus+ inmiddels accounthouders benoemd als aanspreekpunt.

Innovatie is ook een strategisch thema van Nuffic en punt van aandacht. Uit het onderzoek blijkt dat we niet worden herkend als innovatief. “We brengen onvoldoende bij medewerkers en klanten voor het voetlicht welke nieuwe ontwikkelingen er zijn," zegt Cees in 't Veld. Als portefeuillehouder Innovatie ziet hij kansen voor verbetering.

"We zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een 'internationaliseringsscan'. Een onderwijsbreed monitoringinstrument om scholen en instellingen op een laagdrempelige manier de impact van hun internationaliseringsactiviteiten te laten herkennen en hier vanuit hun eigen strategie beter handen en voeten aan te kunnen geven. Tegelijkertijd zijn we ook bezig om de impact van onze werkzaamheden inzichtelijker te maken. Dit moeten we helderder gaan communiceren, zowel intern als extern. Het komende jaar gaan we hieraan werken.”

Nieuwsbrief hoog gewaardeerd

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel respondenten de Nuffic-nieuwsbrief hoog waarderen. Op de vraag hoe ze het liefst op de hoogte worden gehouden, noemt 72 procent van de respondenten de nieuwsbrief. 49 procent geeft de voorkeur aan de website en 12 procent aan social media.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.