Reactie Nuffic op de situatie in Oekraïne


We zijn enorm geschrokken van de ontwikkelingen in Oekraïne. We veroordelen iedere vorm van geweld en kijken met verdriet naar de huidige situatie. We leven mee met alle mensen die hier direct of indirect door geraakt worden en hopen op een spoedige en vreedzame oplossing.

Bij Nuffic geloven we in het belang van internationale samenwerking en dat wij allemaal wereldburger zijn. We zetten ons met internationalisering in het onderwijs in voor een vreedzame en welvarende wereld, waarin begrip is voor elkaar. Contacten leggen en samenwerken over grenzen heen is daarbij onmisbaar. We ondersteunen de Sustainable Development Goals, waaronder inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.

De situatie in Oost-Europa raakt ook internationalisering van het onderwijs. We monitoren de situatie nauwlettend en verzamelen alle signalen die we ontvangen van bijvoorbeeld instellingen, studenten en via onze netwerken en nemen die mee.