Open online onderwijs zet Nederland wereldwijd in de spotlights

Hoe de uiterst succesvolle ‘massive open online course’ (MOOC) van Nuffic, Neso-kantoren en Dutch Centres for Enterpreneurship een blauwdruk vormt voor toekomstige Nederlandse kennisdiplomatie.
MOOC

Tien online colleges, twintig internationale experts en duizenden deelnemers uit allerlei landen: de recente MOOC over ‘Global entrepreneurship’ bleek het perfecte middel om talent bij elkaar te brengen, samenwerking te bevorderen en Nederlandse kennis in de spotlights te zetten.

Wereldwijd bereik

De online cursussen waren een vervolg op de MOOC van vorig jaar tussen Nederland en Rusland. Dit keer had de MOOC een wereldwijd bereik dankzij de betrokkenheid van alle negen Neso-kantoren van Nuffic. De cursus had plaats van 20 april tot en met 27 mei en deelname was gratis. Participanten kwamen onder meer uit Rusland, Indonesië, Mexico, Pakistan, Vietnam, India en Brazilië.

Voor elk college werd een Nederlandse expert gekoppeld aan een collega uit een Neso-land. De colleges waren ontworpen door Hein Roelfsema van het Dutch Center for Entrepreneurship en tevens Associate Professor International Entrepreneurship aan Utrecht University. Hij had geen moeite om professors en experts uit zijn netwerk bereid te vinden om mee te werken.

Interesse online onderwijs

“In de academische wereld blijft, ook na corona, veel interesse bestaan voor grootschalig online onderwijs”, vertelt Hein. “Ik kreeg zelfs mailtjes van universiteiten met de vraag waarom zij niet waren uitgenodigd. Het potentiële bereik is natuurlijk enorm. Voor deze MOOC hadden we maar liefst zevenduizend aanmeldingen. Dat lukt je nooit voor een fysieke conferentie.”

Zo verzorgde Enno Masurel van de Vrije Universiteit Amsterdam een college over ondernemerschap en economische ontwikkeling. Hij deed dit samen met Audy Joinaldy van het Governor Office van West Sumatra én NL Alumnus (Wageningen). Nancy Bocken van Maastricht University gaf op haar beurt een college over circulair ondernemen met Xiaohui Liang van Peking University Law School.

Andere thema’s die werden behandeld hadden betrekking op onder meer financieren, opschalen, digitalisering en sociaal ondernemerschap.

"Voor deze MOOC hadden we maar liefst zevenduizend aanmeldingen. Dat lukt je nooit voor een fysieke conferentie."

Nederland kennisnatie

Dankzij het schier onbeperkte bereik zijn MOOC’s bij uitstek geschikt om de aandacht te vestigen op Nederland als kennisnatie, in dit geval op het gebied van ondernemerschap.

Een logische keuze, volgens Hein. “We zijn een land van ondernemers, maar niet alleen omdat we veel bedrijven starten. Nederlanders kijken ook naar innovatie, social impact, duurzaamheid en digitalisering. Meer dan in andere landen vinden wij een balans tussen ondernemen en maatschappelijke impact. In landen als Frankrijk en Duitsland worden ook wel MOOC’s georganiseerd, maar niet over ondernemerschap.”

“Dankzij onze uitgebreide netwerken brengen we internationaal talent samen rondom thema’s die voor Nederland belangrijk zijn.”

Jerke Verschoor van Neso Rusland spreekt van een ‘visitekaartje’ van Nederland. Na de vorige MOOC initieerde zijn kantoor ook deze nieuwe editie. “We positioneren Nederland als open en ondernemend land dat samenwerking promoot en het gesprek zoekt. Die online interactie is zeer waardevol. Een MOOC brengt experts en deelnemers live met elkaar in contact. Het is dan wel geen fysieke uitwisseling, maar biedt wel mogelijkheden om mensen uit allerlei landen samen te brengen.”

Hein Roelfsema

Foto: Hein Roelfsema

“We zetten Nederland internationaal in de spotlights. We hopen dat de deelnemers denken: dáár moet ik zijn, in Nederland gebeurt het.”

Top of the world

Uit reacties van deelnemers blijkt dat Hein en Jerke in hun opzet zijn geslaagd. Maar liefst 96 procent van de deelnemers geeft aan ‘grotendeels’ of ‘volledig’ tevreden te zijn met de online cursus. De betrokkenheid was groot: 83 procent woonde acht of meer colleges bij. “Ik vond het mooi dat de theorie elke keer werd vertaald naar de praktijk”, liet een deelnemer optekenen.

Anderen roemen de kwaliteit van de professoren, de internationale inzichten en de boeiende thema’s. Zo vormde deze MOOC een blauwdruk voor toekomstige Nederlandse kennisdiplomatie. Neso Rusland heeft alweer plannen voor een volgende editie, terwijl Hein intussen nadenkt over een ander vervolg, mogelijk in de vorm van een summer school.

“Door als Nuffic, Neso’s en Dutch Centers for Entrepreneurship de handen ineen te slaan, bieden we meerwaarde aan studenten uit de hele wereld”, aldus Jerke. “Dankzij onze uitgebreide netwerken brengen we internationaal talent samen rondom thema’s die voor Nederland belangrijk zijn.”

Hein: “We zetten Nederland internationaal in de spotlights. Deelnemers krijgen colleges van toppers uit het Nederlands hoger onderwijs en de wetenschap. We hopen dat de deelnemers denken: dáár moet ik zijn, in Nederland gebeurt het. Dat mogen we ook zeker uitstralen. Want wat wij hier doen, is echt top of the world.”

Massive open online course

Lees meer over de recente MOOC en de Dutch Centers for Entrepreneurship.

Meer nieuws over internationalisering? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.