Ook dit jaar weer meer leerlingen voor examen Chinees

Dit jaar leggen 232 leerlingen het eindexamen Chinees af, veel meer dan vorig jaar (196). Het vak is in tien jaar uitgegroeid tot de vijfde vreemde taal op het vwo.
Geschreven door Nuffic

Chinees wordt afgesloten door middel van schoolexamens, normaal gesproken worden die deze weken afgenomen. Scholen werken er hard aan om te zorgen dat alle leerlingen, ondanks de coronamaatregelen, het vak op een goede manier kunnen afsluiten.

Tien jaar geleden zijn de eerste leerlingen begonnen met Chinees op de middelbare school. De leerlingen leren naast de bekende vaardigheden als lezen, spreken, luisteren en schrijven ook over de Chinese cultuur en literatuur. Na Engels, Frans, Duits en Spaans is Chinees op het vwo inmiddels de vijfde moderne vreemde taal. Het aantal eindexamenkandidaten is hoger dan bijvoorbeeld bij het Fries, Turks, Russisch en Arabisch.

Dat blijkt uit gegevens van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic is beheerder van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur en zorgt daarmee voor de kwaliteitsborging van de eindexamens Chinees. Het vak wordt sinds de invoering afgenomen door middel van schoolexamens – er is geen centraal schriftelijk examen. Dit jaar zijn er door de coronamaatregelen extra uitdagingen voor scholen.

Jessica Paardekooper is coördinator van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur: “We zien dat scholen nu heel hard werken om te zorgen dat de leerlingen het vak Chinees kunnen afronden, ondanks alle onzekerheid door de coronamaatregelen. Het is de kroon op het werk van de leerlingen, die jarenlang hard gewerkt hebben om deze speciale taal onder de knie te krijgen.”

Middelbare scholen zouden normaliter op dit moment hun schoolexamens afnemen. Sommige scholen hebben dat uitgesteld in verband met corona.

Steeds populairder

In 2010 is de eerste pilot Chinees gestart, daar deden negen middelbare scholen aan mee. Een jaar later waren de eerste eindexamens, waar twintig leerlingen aan deelnamen. Sinds 2018 is het een examenvak voor het vwo; daarvoor was het nog geen officieel examenvak en mochten alleen pilotscholen meedoen.

Momenteel bieden 54 scholen Chinees aan als vak. Leerlingen kunnen op zestien scholen eindexamen Chinees doen. Twee scholen bieden -als uitzondering- het vak ook aan op de havo.