Nuffic blijft actief in alle sectoren van het onderwijs

De aanbesteding van het Ministerie van OCW van verschillende internationaliseringsactiviteiten is gegund aan Nuffic. Dat betekent dat we de komende jaren verantwoordelijk blijven voor de bevordering van internationalisering in het primair en  voortgezet onderwijs, het middelbaarberoepsonderwijs en het hoger onderwijs.
Geschreven door Nuffic

Dat is bekendgemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De overeenkomst loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024 en kan nog tweemaal met twee jaar worden verlengd. Het gaat onder andere om de ondersteuning van het vreemdetalenonderwijs en wereldburgerschap in het primair en voortgezet onderwijs, docentprofessionalisering in het mbo en internationalisation at home in het mbo en hoger onderwijs.

Doel van de aanbesteding

Het Ministerie van OCW wil de internationale dimensie in het onderwijs versterken ten behoeve van het ‘internationaal competent’ worden van leerlingen en studenten.

Nuffic voert al een groot aantal van de activiteiten op dit gebied uit en is blij deze te kunnen voortzetten. Nuffic-directeur Freddy Weima: “We hebben de afgelopen jaren mooie progressie gemaakt op verschillende van deze activiteiten. Bijvoorbeeld met het model over internationale competenties in alle onderwijssectoren. Het is erg goed nieuws dat we deze activiteiten de komende jaren kunnen voortzetten.”