Nuffic 70: ‘Meet the world, ons verleden én onze toekomst’

Nuffic bestaat 70 jaar. Directeur-bestuurder Titia Bredée over het belang van Nuffic voor internationalisering. ‘Alleen door met elkaar samen te werken, breng je de wereld verder.’
Titia Bredee abstract

Titia Bredée begon in augustus als nieuwe directeur-bestuurder van Nuffic. Vanwege het 70-jarig bestaan van Nuffic gaan we met haar in gesprek.

Welke ontmoeting is je het meest bijgebleven in je eerste maanden als directeur van Nuffic?
“Dat was een paar maanden geleden, toen bestuurders en onderzoekers van zes Irakese universiteiten Wageningen University & Research bezochten. Ik was daar met de manager global van Nuffic bij aanwezig. Dat kon toen nog live. Het bezoek aan Nederland was al twee jaar in voorbereiding en dat was te zien. De trots en bevlogenheid straalde van de mensen af toen ze vertelden over hun onderzoeken en projecten.

Ook tekenden de universiteiten een gender equality plan. Ik vind dat een mooi voorbeeld van onze projecten in het Zuiden, waarin Nederlandse kennisinstellingen samenwerken met kennisinstellingen in 38 landen over de hele wereld op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, inclusie, water en voedsel.”

Nuffic bestaat 70 jaar. Wat zegt dat over het belang van internationalisering?
“Ons 70-jarig bestaan laat zien dat Nuffic een onmisbare rol vervult in internationalisering. We zijn de ambassadeur, verbinder en expert op het gebied van internationalisering van onderwijs. We publiceren doorlopend onafhankelijk onderzoek over een breed scala aan thema’s. Dit jaar heeft de afdeling onderwijsvergelijking een recordaantal diploma's gewaardeerd: 50.000 adviezen. Een ongelofelijk aantal en cruciaal voor kennisuitwisseling.

Ook doen we veel achter de schermen. Zo heeft Nuffic vanaf het begin de zogenaamde Bologna Experts geleid, een groep Nederlandse internationaliseerders in het hoger onderwijs. Zij helpen de Bologna-verklaring om te zetten in concrete richtlijnen en adviezen. En laten we ook niet het NL Alumni Network vergeten.”

Wat wordt precies verstaan onder internationalisering?
“De hashtag van Nuffic zegt het mooi: #meettheworld. Alleen door elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te onderzoeken, breng je de wereld verder. Voor ons als klein land is die blik naar buiten extra belangrijk. We kunnen alleen in de top van de wereld blijven meedraaien als we onze open blik naar buiten vasthouden. En ja, daarbij is meer balans in inkomende en uitgaande studentenmobiliteit gewenst. Maar de inhoud moet altijd voorop blijven staan. Er is meer dan fysieke mobiliteit.

Ook binnen Nederland zijn er talloze mogelijkheden, zoals meertalig onderwijs, eTwinning en internationalisation at home. Het draait om interculturele vaardigheden, kennisdeling en bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen waar de wereld voor staat. Dit doen we door over grenzen heen samen te werken. Internationalisering is het middel, niet het doel.”

“Internationalisering is het middel, niet het doel.”

Is die grensoverschrijdende samenwerking wel voor iedereen toegankelijk?
“Daarin moeten nog de nodige stappen worden gezet. Als het gaat om inclusie, denken we snel aan het bieden van ondersteuning, zogeheten stepping stones. Maar veel talentvolle jongeren moeten eerst de weg naar die stepping stones nog vinden. We moeten die jongeren vragen: wat hebben jullie nodig, zodat een buitenlandervaring voor jullie een realistische optie wordt?

Daarnaast is het belangrijk dat onderwijsinstellingen ambassadeurs hebben waarin jongeren zich herkennen. Denk bijvoorbeeld aan eerste generatiestudenten of studenten uit gezinnen met een lager inkomen.”

Nuffic steunt de Sustainable Development Goals. Zijn die een aanjager voor internationalisering?
“Absoluut! Nuffic richt zich met name op de SDG’s onderwijs, partnerschappen en inclusie. Daaruit volgt vanzelf een bijdrage aan andere doelen, zoals rond water en voedsel. Het nieuwe Coalitieakkoord biedt ook veel ruimte voor internationalisering. Denk aan versterking van de samenwerking in Europa, ontwikkelingssamenwerking, handel en de Afrika-agenda.”

“We kijken als Nuffic voortdurend hoe we kunnen bijdragen. Wij zorgen voor partnerschappen met agenda’s waar je ons aan mag houden. Als wij ons werk goed doen, kunnen projecten inhoudelijk goed worden uitgevoerd. Ik was de afgelopen maanden regelmatig blij verrast over hoeveel experts we in huis hebben, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat is expertise die we in al die jaren hebben opgebouwd en doorgegeven. Daarom twijfel ik er geen moment aan dat we als Nuffic kunnen mee veranderen met wat er van ons wordt gevraagd. Ook in de uitdagingen rond duurzaamheid, corona, inclusie en digitalisering.”

Meet the world. Daar is Nuffic mee begonnen, en daar ligt ook onze toekomst.”

Hoe zie jij de toekomst van Nuffic, waarop wil jij de nadruk leggen?
“Ik ben heel optimistisch. We blijven de samenwerking zoeken in alle partnerschappen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Laten we daarbij constant bewaken dat we iedereen betrekken, iedereen de kans geven om mee te doen. Voor projecten in het buitenland is focus en schaalbaarheid heel belangrijk. Ik denk dat het waardevol is om in buitenlandse projecten meer met pilots te werken, waarop je doorlopend evalueert en, afhankelijk van de resultaten, snel kunt op- en afschalen.”

“Verder wil ik blijven investeren in de banden met partnerorganisaties in Europa, maar ook verder kijken, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Natuurlijk blijven onze programma’s waarin we samenwerken met midden- en lage-inkomenslanden heel belangrijk. Ik blijf het zeggen: meet the world. Daar is Nuffic mee begonnen, en daar ligt ook onze toekomst.”