Nieuwe cijfers inkomende studentenmobiliteit

Bijna driekwart van de internationale studenten in Nederland komt uit Europese landen. De top 3 herkomstlanden is dit studiejaar zelfs helemaal Europees. Dat blijkt uit ons nieuwste onderzoek naar inkomende diplomamobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs.
Cijfers inkomende studentenmobiliteit 2021-2022

Elk jaar onderzoekt Nuffic de diplomamobiliteit. Dit doen we op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Onder ‘inkomende diplomamobiliteit’ verstaan we het aantal internationale studenten dat een volledige bachelor- of masteropleiding volgt aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. Studenten die een semester in Nederland verblijven, en/of hier zijn op een Erasmusbeurs, worden niet meegeteld.

Vandaag is het rapport van ons nieuwste onderzoek gepubliceerd: Incoming degree mobility in Dutch higher education 2021-22 (8,80 MB). Daaruit blijkt dat dit studiejaar 115.068 buitenlandse studenten staan ingeschreven voor een opleiding in het Nederlands hoger onderwijs. Dit is een groei van 12 procent ten opzichte van het vorige studiejaar. Van alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs is 14 procent buitenlands. Vorig jaar was dit nog 13 procent.

“COVID-19 lijkt geen sterk dempend effect te hebben op de totale inkomende diplomamobiliteit”, concludeert onderzoeksleider Astrid Elfferich van Nuffic. “In 2019-20, het studiejaar voor de pandemie begon, stonden er in Nederland uit 163 landen studenten ingeschreven voor een volledige studie. Maar 27 landen daarvan stuurden dit jaar minder studenten naar ons land. Bij al die andere landen bleven de aantallen gelijk of namen ze toe.”

‘Veel mensen hebben een beeld bij inkomende studentenmobiliteit. Onze taak als onderzoekers is om de feiten op een rij te zetten’ - Onderzoeksleider Astrid Elfferich

Portretfoto Astrid Elfferich

Meer studenten uit Europa

Wat opvalt in de cijfers is dat de top 3 herkomstlanden voor het eerst volledig Europees is. (Nuffic analyseert deze cijfers sinds 2006.) Zoals in alle voorgaande jaren blijft Duitsland veruit het voornaamste land van herkomst. Italië staat, net als de voorgaande drie jaren, op de tweede plaats. Roemenië, dat vorig jaar nog de vijfde plek innam, heeft nu de derde plek bereikt. China valt dit jaar buiten de top 3.

De grootste percentuele groei bij de grootste herkomstlanden zien we bij Polen (47 procent), Spanje (34 procent), Roemenië (30 procent), Frankrijk (19 procent) en Griekenland (19 procent). Deze stijgingen dragen bij aan een toename van 14 procent van het aantal Europese studenten. Het aantal internationale studenten van buiten de Europese Economische Regio groeide met 7,6 procent aanzienlijk minder hard.

Gesprek op basis van feiten

“Er is best wel wat maatschappelijke aandacht voor inkomende studentenmobiliteit”, vertelt Astrid. “Onze taak als onderzoekers is om de feiten en cijfers op een rij te zetten Dit stelt het beroepsveld in staat om het gesprek over studentenmobiliteit te voeren op basis van feiten.”

“In totaal ontvangen we studenten uit wel 168 landen. Driekwart van de internationale studenten is Europees”, vult onderzoeker Saoradh Favier aan. “Hun aantal groeit, zowel percentueel als in absolute aantallen. Ik kan me voorstellen dat dit niet algemeen bekend is.”

Tekst gaat verder onder afbeelding.

De top-5 herkomstlanden van internationale studenten door de jaren heen (2006-2021), met in de bolletjes de absolute aantallen (in duizenden studenten).

Infographic met de top-5 herkomstlanden van internationale studenten vanaf 2006 tot en met 2021

Brexit: daling Britse studenten

Hoewel de coronapandemie geen zichtbaar negatief effect heeft op de mobiliteitscijfers, lijkt dat voor Brexit anders. Na jaren van aanhoudende groei van het aantal Britse studenten in Nederland (2006-2018), zette in 2018 de daling in. In 2021-2022 daalde het aantal Britse studenten zelfs met ruim 24 procent ten opzichte van vorig jaar.

“Zo’n sterke daling hebben we dit jaar in geen enkel ander land in de top 100 van herkomstlanden gezien”, zegt Saoradh.

'In tegenstelling tot COVID-19 lijkt Brexit wel een zichtbaar effect te hebben op diplomamobiliteit’ - Onderzoeker Saoradh Favier

Portretfoto Saoradh Favier

Studies en spreiding

Dit studiejaar zijn er voor het eerst meer internationale masterstudenten aan universiteiten (33,1 duizend) dan internationale bachelorstudenten aan hogescholen (31,3 duizend). De grootste groep buitenlandse studenten, 47,1 duizend in totaal, volgt een bachelor aan een universiteit.

De studierichting Taal & Cultuur heeft met 36 procent het hoogste aandeel internationale studenten op hbo-instellingen. In absolute aantallen trekken hbo-opleidingen uit het economische domein met 15,5 duizend studenten de meeste buitenlandse interesse.

Op universiteiten hebben de sectoroverstijgende studies (bijvoorbeeld Liberal Arts and Sciences) het hoogste aandeel internationale studenten (46 procent), terwijl studies in de richting Gedrag en maatschappij met 17,7 duizend in absolute aantallen de meeste internationale studenten hebben.

Het onderzoek keek ook naar de spreiding van internationale studenten over Nederlandse onderwijsinstellingen. Instellingen in Amsterdam blijken met 21,4 duizend internationale studenten het populairst. De Maastrichtse studentenpopulatie is met 56 procent buitenlandse studenten qua samenstelling het meest internationaal.

Lees het volledige rapport

Download het onderzoeksrapport Incoming degree mobility in Dutch higher education 2021-22 (8,80 MB) met nog veel meer interessante statistieken, infographics en wetenswaardigheden over inkomende diplomamobiliteit.

Bekijk ook onze interactieve dashboards waarop je zelf een selectie kan maken van onze data om trends en ontwikkelingen te visualiseren. Met de gegevens van dit onderzoek hebben we er 4 bijgewerkt: Countries of origin; Top 10 countries of origin over time; .Fields of study; Regions and universities.Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.