Nieuw beurzenprogramma versterkt samenwerking in cultureel erfgoed

Nuffic kondigt met trots de lancering aan van het Cultural Heritage beurzenprogramma. Dit baanbrekende initiatief, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is ontworpen om jonge professionals uit Indonesië, Nigeria, Sri Lanka, Suriname, en Zuid-Afrika de mogelijkheid te bieden om kennis te versterken omtrent het beheer van cultureel erfgoed.

In een ambitieuze stap richting internationale samenwerking en kennisuitwisseling kondigt Nuffic met trots de lancering aan van het Cultural Heritage beurzenprogramma. Dit baanbrekende initiatief, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, is ontworpen om studenten en jonge professionals uit Indonesië, Nigeria, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika de mogelijkheid te bieden een specialistisch masterprogramma op het gebied van cultureel erfgoed te volgen in Nederland.

Herkomstonderzoek
Het programma, dat 15-20 geselecteerde deelnemers financieel zal ondersteunen, is gericht op het bevorderen van kennis en vaardigheden met betrekking tot herkomstonderzoek, teruggave van erfgoed, en het beheren en organiseren van exposities en collecties. Hiermee biedt Nederland een waardevolle kans voor deelnemers om expertise op te doen over het bestuderen en beheren van (teruggegeven) cultureel erfgoed.

De eerste beurzen zullen in het voorjaar van 2024 worden uitgereikt, waarna de geselecteerde studenten in september 2024 zullen beginnen met hun masterprogramma. De aangeboden specialisaties omvatten onder andere opleidingen zoals Applied Museum and Heritage Studies, Colonial and Global History of Cultural History and Heritage en andere gerelateerde vakgebieden die nauw aansluiten bij de behoeften van de deelnemende landen.

Kennisuitwisseling
Landen waar Nederland cultuurgoederen van bezit, hechten grote waarde aan het terugkrijgen van hun cultureel erfgoed, maar zien dit niet als einddoel. Deze herkomstlanden hechten ook waarde aan het vergroten van kennis op het gebied van erfgoed- en museale zaken. Ondersteuning bij het opzetten van een museale infrastructuur, het opleiden van deskundig personeel, gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling worden door hen als cruciaal beschouwd om teruggegeven erfgoed goed te kunnen beschermen.

Nuffic is ontzettend blij om dit programma te beheren. De lancering van dit programma markeert een cruciale stap richting wederzijdse samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed tussen Nederland en de herkomstlanden. Roos Hogenkamp, MT lid en manager Nuffic Global: "Ik ben trots op dit actuele, vernieuwende beurzenprogramma dat gelijkwaardige kennissamenwerking bevordert tussen Nederland en het globale zuiden". Met dit programma bevestigt Nederland zijn betrokkenheid bij het bevorderen van begrip, samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van cultureel erfgoed en biedt het een waardevolle kans voor toekomstige leiders in dit vakgebied om hun vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de bescherming van ons gezamenlijk erfgoed.

Aanmelden

Meer informatie voor studenten over het aanmeldproces is binnenkort beschikbaar via StudyinNL.

Bezoek de website