Netwerk Chinees: ervaringen uitwisselen over Chinese les

Chinees op middelbare scholen is nog steeds een niche. Wendy Groen, de nieuwe voorzitter van het Netwerk Chinees van Nuffic, hoopt nog meer scholen te enthousiasmeren voor de Chinese taal én cultuur. Het Sorghvliet in Den Haag geeft het vak al jaren en sloot zich aan bij het Netwerk Chinees.
Geschreven door Jeroen Langelaar
Chinese les Sorghvliet

Het aantal examenleerlingen Chinees zit al zes jaar onafgebroken in de lift. Toch blijft het aantal scholen en leerlingen dat serieus met de taal aan de slag gaat nog relatief beperkt. Bij het Netwerk Chinees van Nuffic zijn 26 scholen aangesloten en afgelopen schooljaar legden 264 leerlingen examen af. Sinds 2018 is Chinees een examenvak en is er een staatsexamen.

Een aanzienlijk deel van die eindexamenleerlingen is afkomstig van het Wolfert Tweetalig in Rotterdam. Met de taal als verplicht vak voor de eerste en tweede klas, en vijf docenten Chinees, is het Wolfert een voorloper in Nederland.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat de directrice van die school, Wendy Groen (foto), ook landelijk het voortouw gaat nemen. Sinds 1 september is zij de nieuwe voorzitter van het Netwerk Chinees.

Wendy Groen

Kennis delen

“Door z’n positie in het onderwijsveld is Nuffic de partij bij uitstek om kennis te delen”, vertelt Wendy. “Het Netwerk Chinees biedt scholen die Chinees geven de kans om ervaringen uit te wisselen en lesmateriaal en toetsen te ontwikkelen. Ik vind het geweldig om mij als voorzitter te mogen inzetten voor het verder promoten van het vak Chinees in Nederland.”

Daarbij koestert Wendy ook een duidelijke visie: maak het vak toegankelijk voor een bredere groep leerlingen, en beperk Chinees niet tot examenvak of alleen als extra uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen. Daarom is Chinees op het Wolfert ook een volwaardig vak zoals alle ander moderne vreemden talen die de school aanbiedt.

“Dat maakt alle verschil”, zegt Wendy. “Als je het niet als volwaardig vak behandelt, dan hangt het er al snel een beetje bij. En dan kan het gaan knellen bij de leerling, of bij de school, dan laten ze het al snel vallen.”

Na de tweede klas kunnen havo- en vwo-leerlingen op het Wolfert kiezen of ze doorgaan met Chinees. Een aanzienlijk deel van de leerlingen kiest hiervoor. Afgelopen schooljaar deden 70 leerlingen op de school examen in Chinees.

Kwaliteit waarborgen

Een van de nieuwste leden van het Netwerk Chinees is het Christelijk Gymnasium Sorghvliet uit Den Haag. De school geeft het vak al jaren en sloot onlangs aan. Donderdag 9 september bracht Michiel Dijkman namens Nuffic een bezoek om de school te verwelkomen. Hij sprak met de docent Chinees, schoolleiding en leerlingen.

Tekst gaat verder onder foto.

Michiel Dijkman op bezoek bij het Sorghvliet

“Sorghvliet heeft zich aangesloten bij het Netwerk Chinees om ervaringen te kunnen uitwisselen met andere scholen”, vertelt Michiel. “Het vak wordt afgesloten met schoolexamens, en het Netwerk Chinees geeft de mogelijkheid om de kwaliteit daarvan af te stemmen en te waarborgen.”

Keuzevak

Chinees is op Sorghvliet een keuzevak. Sommige leerlingen kiezen voor de taal omdat zo’n ‘vreemde’ taal ze aantrekt, anderen volgen het vak bewust met het oog op hun cv en toekomstige carrière.

Het is belangrijk dat leerlingen zich realiseren dat Chinees geen ‘leuk extraatje’ is dat je ‘er zomaar even bij doet’. Op scholen waar Chinees een keuzevak is, haken ook regelmatig leerlingen af. Ze mogen het vak pas kiezen als ze in de eerste klas gemiddeld een 8 staan.

Cultuur

De waarde van Chinese les zit niet alleen in het leren van een nieuwe taal, aldus Michiel. “De taal is de basis, maar de meerwaarde zit in het culturele aspect. De leerlingen leren dat de wereld groter is dan de westerse wereld.”

Overhandiging Netwerk Chinees certificaat op het Sorghvliet in Den Haag

Wendy kan dat alleen maar bevestigen. “China is regelmatig in het nieuws. Of het nu gaat over de opkomst van het land, mensenrechten of het coronavirus. De lessen Chinees geven docenten de kans hierover met leerlingen open in gesprek te gaan. Ook zoeken we regelmatig contact met de Chinese gemeenschap in Rotterdam. Chinees gaat niet alleen over taal, maar ook over cultuur. Daarmee is het een verrijkend vak voor tieners. Het helpt leerlingen te leren denken als wereldburger en stelt ze in staat om te leren en te groeien van de culturen en ervaringen van anderen.”

Chinees in het voortgezet onderwijs

Chinees is een redelijk nieuw vak in het voortgezet onderwijs. Het Netwerk Chinees is voor scholen die Chinees (gaan) aanbieden als eindexamenvak. Er zijn 26 scholen bij het Netwerk Chinees aangesloten.