Internationalisering en corona: "Als het moeilijk is, leren we"

De pandemie heeft veel uitdagingen met zich meegebracht voor de internationalisering in het hoger onderwijs, maar ook kansen om te leren en te innoveren, zo blijkt uit een nieuwe studie van Nuffic.
Geschreven door Nuffic
illustration

'Stressvol', 'moeilijk', 'strijd'. Een woordwolk in het rapport ‘Internationalisation in higher education in times of crisis’ laat weinig twijfel bestaan over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor medewerkers die zich in het hoger onderwijs bezighouden met internationalisering. Maar gelukkig vertellen deze woorden niet het hele verhaal.

Het doel van de vandaag door Nuffic gepubliceerde studie is een duidelijker beeld te krijgen van de internationalisering tijdens de pandemie, in de hoop hogescholen en universiteiten, en de overheid, meer inzicht te geven in de huidige uitdagingen, de ervaringen van het personeel en de manieren om met deze crisis – en toekomstige crises – om te gaan.

"Aangezien crises nu eenmaal bij het leven horen, is de vraag hoe mensen ermee omgaan ook van alle tijden", zegt Elli Thravalou, die de studie uitvoerde.

Psychologische effecten

Elli interviewde 19 professionals van 13 verschillende hogeronderwijsinstellingen in Nederland. "Uit onze bevindingen blijkt dat het werk van medewerkers die zich met internationalisering bezighouden, tijdens de pandemie ingrijpend is veranderd. Hogeronderwijsinstellingen moesten snel een COVID-19-beleid uitstippelen en diverse uitdagingen en dilemma's het hoofd bieden."

"De pandemie overviel ons en laat zich nog altijd niet voorspellen. In combinatie met een aanvankelijk gebrek aan informatie en een duidelijk tijdpad leidde dit tot veel stress en verwarring bij het personeel. De psychologische gevolgen, ook van het isolement tijdens de lockdowns, kunnen moeilijk worden onderschat."

Flexibiliteit en inclusie

In de 24 bladzijden tellende studie wordt ingegaan op het COVID-19-beleid, online alternatieven, de gevolgen voor het personeel, copingmechanismen en de behoeften van het personeel. De directe citaten van de geïnterviewden en de samenvattingen per onderwerp maken van de studie een prettig leesbaar geheel voor iedereen die beroepsmatig bij internationalisering betrokken is.

'Het is een grote uitdaging, maar er is heel veel gebeurd dat nooit zo snel was gegaan zonder de pandemie'

Ondanks de uitdagingen van de pandemie waren er ook veel positieve kanten. "De belangrijkste daarvan is dat instellingen gedwongen werden om innovatiever te worden", zegt Elli. "Vóór de crisis stonden velen huiverig tegenover online onderwijs. Nu merken zij dat het niet alleen werkbaar is, maar ook dat het flexibiliteit en mogelijkheden tot inclusie biedt. Studenten die vroeger niet naar het buitenland konden vanwege financiële of fysieke beperkingen, krijgen plotseling de mogelijkheid om vanuit hun veilige thuisomgeving internationale ervaring op te doen."

"Hoewel het voor iedereen een grote uitdaging is, is er het afgelopen halfjaar zoveel gebeurd dat volgens mij nooit zo snel zou zijn gegaan zonder de pandemie", merkte een van de geïnterviewden op.

Bovendien leerden personeel en instellingen de waarde van crisismanagement kennen. "Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn van cruciaal belang om een crisis het hoofd te bieden. Om beter voorbereid te zijn op toekomstige calamiteiten, zouden instellingen voor hun personeel een training in crisis- en stressmanagement kunnen verzorgen. Uit ons onderzoek blijkt ook het belang van communicatie, samenwerking en binding – in normale tijden, maar nog meer in tijden van crisis. Hogeronderwijsinstellingen zouden er verstandig aan doen nog meer te investeren in het creëren van een ondersteunende sfeer onder het personeel."

Veerkracht

Elli hoopt dat de studie medewerkers op internationaliseringsvlak nieuwe inzichten en ideeën aanreikt, vooral over de verschillende manieren van omgaan met een crisis. De instellingen kunnen op hun beurt de behoeften van het personeel leren kennen, zowel op psychologisch als technologisch gebied. "We hebben vastgesteld dat sommige medewerkers behoefte hebben aan betere infrastructuur en technische faciliteiten. Dit is vooral belangrijk omdat het ernaar uitziet dat we opschuiven in de richting van een meer hybride onderwijsomgeving, waar contactonderwijs zal worden gecombineerd met meer online cursussen."

Wat de toekomst ook brengt, medewerkers die zich met internationalisering bezighouden, hebben bewezen de uitdaging aan te kunnen. Elli: "Ik was verbaasd over de veerkracht van de mensen die ik interviewde. Zij vonden creatieve oplossingen in een hectische situatie, wisten contact te houden en vonden zelfs manieren om nieuwe partnerschappen aan te gaan met instellingen in het buitenland. Eén geïnterviewde vatte het het best samen: "Als het moeilijk is, betekent het dat we leren."

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Elli Thravalou: ethravalou@nuffic.nl

Elli Thravalou

Ondersteuning nodig bij je inspanningen voor internationalisering van het onderwijs in tijden van COVID-19? Met programma's, partnerschappen en kennis kunnen wij je ondersteuning bieden.