Field lab mbo: leren van en met buitenlandse studenten

Internationalisering in de klas of op school is een manier om studenten ook zonder buitenlandervaring voor te bereiden op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en interculturele samenleving. Het Horizon College geeft een unieke invulling aan internationalisation at home met een field lab.
student van Horizon College staat voor de receptie van Bed & Business

Het begon met een heel praktische wens. Medewerkers van het Horizon College in Heerhugowaard wilden voor de buitenlandse studenten huisvesting regelen. In 2020 werd Bed & Business geopend. Een locatie waar niet alleen buitenlandse studenten kunnen werken en wonen, maar ook lokale ondernemers elkaar ontmoeten. Een manier waarmee internationalisation at home echt onderdeel wordt van het formele- en informele curriculum. Bart Westerbos, manager Bed & Business, en Jeroen Rijks, coördinator internationalisering, vertellen over dit innovatieve project.

“We zien dat het ontmoeten in een veilige omgeving, in ons field lab, echt leidt tot interesse en begrip voor elkaar”

Jeroen Rijks - coördinator internationalisering

Foto van Jeroen Rijks

Hotel en leerplek

Studenten uit het buitenland kunnen tot drie maanden bij het Horizon College vakken volgen en stagelopen. Net zoals bij veel andere scholen ontstond er een vraag naar huisvesting dichtbij de opleiding, zodat de studenten goed mee kunnen draaien met het lesprogramma. Jeroen: “We besloten zelf iets organiseren. Met hulp van de gemeente konden we een pand op een industrieterrein in Heerhugowaard overnemen. De inkomende studenten betrekken daar 12 woonstudio’s en Nederlandse studenten van de opleiding Horeca Ondernemer runnen doordeweeks de Bed & Business. We zien dat het ontmoeten in een veilige omgeving, in ons field lab, echt leidt tot interesse en begrip voor elkaar.”

Bart: “Ik ben eindverantwoordelijk voor de locatie, maar onze Horeca Ondernemer-studenten zorgen doordeweeks voor de bedrijfsvoering. Ook studenten van andere opleidingen spelen een rol: studenten Vormgeving ontwikkelden het design en de studenten van Techniek zetten zich in voor onderhoud en het testen van nieuwe technologie. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk opleidingen integreren.”

Docenten drijvende kracht

Jeroen en Bart verzorgen het contact met hun buitenlandse partners en het betrekken van de lokale omgeving. De docenten zijn volgens hen echt de trekkers van het field lab. Bart legt uit: “De docent is cruciaal in deze werkwijze. Zij maken de verbinding met het lesprogramma, wijzen de studenten op faciliteiten en begeleiden hen op het gebied van ondernemerschap. Ook houden zij de vinger aan de pols voor de kwaliteit. Buitenlandse studenten kunnen bijvoorbeeld altijd feedback geven op een afsluitende evaluatiedag."

Jeroen vult aan: “Wij stimuleren internationaliseringsactiviteiten vanuit het docentportfolio en docenten kunnen gratis taallessen volgen. Ze zoeken elkaar ook op om ervaringen uit te wisselen. Als coördinator help ik hen met het in contact komen met collega’s in het buitenland. We hebben bijvoorbeeld veel contact met Finland en Spanje. Daarbij merken we dat de zuidelijke landen minder studenten hebben die naar het buitenland willen. Buitenlandse docenten komen graag op bezoek. In de toekomst willen we samen modules ontwikkelen rond de kennisuitwisseling.

“De docent is cruciaal in deze werkwijze: zij maken de verbinding met het lesprogramma en houden de vinger aan de pols voor de kwaliteit”

Bart Westerbos - manager Bed & Business

Foto van Bart Westerbos

Internationale activiteiten

Het Horizon College ziet dat de interesse in een buitenlandervaring enorm groeit bij de studenten. Jeroen vertelt dat ze extra inzetten op internationalisation at home: “We proberen juist de studenten die niet weggaan een internationale ervaring mee te geven. Dat maakt de omgeving van Bed & Business zo belangrijk. We streven er naar om 10% van de studenten voor twee weken of langer op een buitenlandse stage te krijgen. En het is onze ambitie om internationaal leren voor 60% van de studenten deel uit te laten maken van het curriculum. Hierin zijn dan alle andere mogelijkheden naast de internationale stage meegenomen, zoals buitenlandse studenten die met de klas meedraaien en virtuele uitwisseling.” Bart voegt toe: “Voor burgerschap nodigen we ook docenten uit andere landen uit om les te geven, die dan in Bed & Business verblijven. Heel interessant, want in een internationale context heeft burgerschap een hele andere betekenis. Denk aan global citizenship en Europese waarden.”

Blijven verbeteren

Jeroen: “We leren elke dag wat van dit project. In het begin waren we er eigenlijk nog niet klaar voor. Er moest een verhaal komen, een filosofie, zodat we de collega’s mee konden krijgen. Nu het project loopt, proberen we te professionaliseren door bijvoorbeeld procedures op te zetten rond het ontvangen van studenten. Ook kijken we of we over kunnen gaan op blended learning. Alleen kennismaken in een international classroom is niet voldoende. We willen echt zien wat de opbrengst is door te gaan werken met meetbare leerdoelen.”

Hester Zeeman-Hofstee, projectmedewerker mbo bij Nuffic bezocht Bed & Business: ”Internationalisering in de klas of op school is een manier om studenten ook zonder buitenlandervaring voor te bereiden op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en interculturele samenleving. De omgeving die Bed & Business biedt, is daar een mooi en uniek voorbeeld van. Inkomende mobiliteit is namelijk niet op elke mbo-school vanzelfsprekend. Bij het Horizon College zie je dat het heel gewoon is dat internationale studenten en - docenten samenwerken. En ook dat dit niet beperkt blijft tot de studenten van de opleiding Horeca Ondernemer. Zo hebben eigen- en uitwisselingstudenten gezorgd voor aankleding van het gebouw met muurschilderingen. Wat ik zo mooi vind is dat deze samenwerking als een olievlek werkt binnen de eigen organisatie en andere opleidingen. Een unieke leeromgeving voor iedereen die deelneemt.”

Ook aan de slag met internationalisation at home?