Directeur Nuffic voorgedragen als voorzitter PO-Raad

Freddy Weima, directeur-bestuurder van Nuffic, is voorgedragen als voorzitter van de PO-Raad.

Freddy Weima, directeur-bestuurder van Nuffic, is voorgedragen als voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Na benoeming door de ledenvergadering zal hij in april van start gaan in deze nieuwe functie.

Weima is directeur van Nuffic sinds november 2012. In de ruim acht jaar die daarop volgden is veel veranderd. Zo heeft Nuffic zich sterk ontwikkeld als kennis- en expertisecentrum op terreinen als diplomawaardering en datamanagement. Weima was verantwoordelijk voor de fusie met het Europees Platform en dienstverlening in het mbo, waardoor Nuffic zich ging bezighouden met internationalisering in alle onderwijssectoren. In het hoger onderwijs is meer aandacht gekomen voor binding van internationaal talent en alumnirelaties. Ook is het Erasmusprogramma fors uitgebreid en het Orange Knowledge Programma, gericht op ontwikkelingslanden, van start gegaan.

Weima: "Het was een eer en genoegen om zo lang leiding te mogen geven aan deze mooie organisatie. Na soms turbulente jaren, waarin internationalisering steeds meer een politiek thema werd, staat Nuffic er goed voor. De nieuwe strategie en organisatiestructuur bieden vertrouwen voor de toekomst. Ik stap dan ook met een goed gevoel over naar de wereld van het primair onderwijs."

Voordat Weima bij Nuffic in dienst trad werkte hij bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Eerder werkte hij bij de ministeries van OCW, SZW en Justitie. Hij startte zijn loopbaan als docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook afstudeerde.