Buitenlandervaring voor veel studenten op losse schroeven

Studieplannen onder de loep
Geschreven door Nuffic

Een derde van de Nederlandse studenten en scholieren stellen hun studie, stage of tussenjaar in het buitenland uit door de coronacrisis. Sommige studenten zien in zijn geheel af van hun buitenlandplannen, omdat ze die onmogelijk kunnen uitstellen zonder studievertraging op te lopen. Dat blijkt uit onze enquête onder 654 Nederlandse studenten en scholieren.

De coronacrisis heeft veel impact op de buitenlandplannen van studenten – bijna driekwart (73%) geeft aan dat corona (heel) veel invloed heeft gehad op zijn of haar plannen. De helft van de respondenten heeft zijn buitenlandplannen gewijzigd, terwijl een kwart daar nog niet zeker over is. Een derde geeft aan een gang naar het buitenland voorlopig uit te stellen.

Dit zal dan ook een flinke klap opleveren voor de uitgaande mobiliteit van Nederlandse studenten. De afgelopen jaren stijgt het aantal Nederlandse studenten dat naar het buitenland gaat gestaag, maar de verwachting van Nuffic is dat er aankomend studiejaar een stuk minder zullen zijn. Normaliter gaan er tienduizenden Nederlandse studenten uit het mbo en hoger onderwijs naar het buitenland, bijvoorbeeld om daar een volledige studie te volgen, stage te lopen, een uitwisseling te doen, of voor een tussenjaar.

Tegelijk is een meerderheid van de studenten en scholieren nog net zo enthousiast of zelfs enthousiaster over een buitenlandervaring als voor de coronacrisis. Online alternatieven worden daarentegen -in de huidige vorm- door een grote meerderheid (79%) van de studenten en scholieren nog niet als alternatief gezien voor een fysieke buitenlandervaring. Daarom is het van belang om alternatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld waarbij online en fysieke internationale ervaring worden gecombineerd.

"We moeten blijven zoeken naar manieren om studenten ervaring op te laten doen met andere culturen, zienswijzen en manieren van werken."

Freddy Weima, directeur van Nuffic: “Een internationale ervaring waarbij je echt de grens over gaat blijkt voor veel studenten in deze tijd onmogelijk. Zonde natuurlijk, omdat we weten dat een buitenlandervaring studenten veel kan opleveren aan vaardigheden die je voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst. Die vaardigheden heb je tijdens en na deze crisis hard nodig. Daarom moeten we blijven zoeken naar manieren om studenten ervaring op te laten doen met andere culturen, zienswijzen en manieren van werken.”

Alle bevindingen van de enquête zijn terug te lezen in het rapport Gaan studenten in 2020/2021 nog naar het buitenland?’.