Als Europeanen onder elkaar praten over de toekomst

Afgelopen april kwamen 14 scholen uit verschillende Europese landen bij elkaar op het Oranje Nassau College in Zoetermeer, een van de leden van het Global Citizen Network. Het internationale project "The Future Europe", waaraan ze werkten, was gekoppeld aan de komende Europese verkiezingen. Het leverde de nodige uitwisseling van ideeën en culturen op.
Oranje Nassau College

Aan een tafel in de aula van het Oranje Nassau College buigt een groepje meiden zich over een aantal grote vellen, waarop allerlei onderwerpen rond gezondheidszorg staan geschreven. Gabriela, een Braziliaanse uit Portugal, Isabel uit Spanje en Alessia uit Italië proberen er orde in te brengen, want straks moet er wat gepresenteerd worden. “Iedereen praat over zijn eigen land”, vertelt de 19-jarige Alessia. “Het is heel interessant om de verschillende meningen te horen. Het is heel belangrijk dat we open minded zijn.”

Er is volgens haar veel verschil in gezondheidszorg. “In sommige landen is het gratis, in andere landen moet je ervoor betalen.” Isabel uit Spanje vindt gezondheidszorg een van de belangrijkste thema’s. Ze hoopt dat in de toekomst medicijnen goedkoper worden, net als brillen en contactlenzen. Wat betreft de toekomst van Europa hoopt Alessia dat het beter wordt dan nu. “Helemaal voor jonge mensen. Ik hoop dat er meer mogelijkheden zijn voor ze om werk te vinden, en dat ze meer kennis hebben over de jongeren in andere landen en over politiek.” Isabel hoopt op meer vrede, en dat we legers gaan afschaffen.

Werken in mixed groups

Vanaf de verhoging in de aula kijkt Henry van der Vegt, coördinator internationalisering en docent Duits van het Oranje Nassau College, tevreden toe. Hij is de grote aanjager achter het project, waarbij in totaal 33 leerlingen uit 9 verschillende Europese landen (Portugal, Italië, Spanje, Roemenië, Tsjechië, Finland, Turkije, Frankrijk en Duitsland) naar Zoetermeer zijn gekomen. Naast de leerlingen zijn uit dezelfde landen 28 collega-docenten meegekomen. Van het Oranje Nassau College doen er 5 leerlingen en 3 docenten mee.

Henry van der Vegt

Foto: Henry van der Vegt, coördinator internationalisering en docent Duits (Oranje Nassau College)

Hoe ziet Europa eruit over twintig jaar? Dat is de opdracht die hij ze heeft meegegeven vandaag. Nadat de leerlingen en leraren apart hebben gebrainstormd op de thema’s, gaan ze in de laatste ronde gemixt door elkaar werken aan de samenvattingen per thema. De dag eindigt met korte presentaties. “Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de landen?”, legt Van der Vegt uit. “Dat is net zo belangrijk als de thema’s zelf. Wat we zien is dat de leerlingen veel opener kunnen denken, de docenten hebben toch meer bagage die ze meebrengen.”

Vooral het samenkomen vindt hij erg waardevol. “Er speelt momenteel zoveel binnen Europa”, stelt Van der Vegt. “De toekomst van Europa is belangrijk, zeker voor de jonge generaties. We leven allemaal ons leventje, maar waar hebben we het precies over? Denk eens meer na over de toekomst. Ga eens met een groepje leeftijdgenoten uit andere landen hierover nadenken, in plaats van op je eigen school en met je eigen vrienden. Hoe denken leeftijdgenoten uit Finland of Turkije erover?”


"We zien dat de leerlingen veel opener kunnen denken, de docenten nemen toch meer bagage met zich mee"

Grote thema’s

De leerlingen en docenten buigen zich in Zoetermeer over acht verschillende thema’s van de toekomst, zoals huisvesting, migratie, milieu, werk, gezondheidszorg en democratie.

Luis uit Spanje, Farhat uit Duitsland, Lara uit Finland en Aras uit Turkije buigen zich over het migratievraagstuk in Europa. Geen makkelijk onderwerp, vinden ze. Migratie speelt weliswaar als thema in alle landen, maar Spanje en Turkije hebben er heel anders mee te maken dan Finland, stelt Lara. “We hebben in ons land bijvoorbeeld meer vluchtelingen uit bijvoorbeeld Oekraïne.” “In sommige landen is de migratie heel goed georganiseerd”, voegt Luis toe. “In Finland zijn er hele strikte regels waar je als migrant aan moet voldoen. In Spanje en Turkije is dat heel anders.”

Chiara en Juliët zijn twee van de Nederlandse leerlingen die meedoen. Ze vinden het erg interessant om met al die leeftijdgenoten uit andere landen samen te werken. “Het praten met elkaar gaat best wel makkelijk, het zijn slimme kinderen”, zegt Chiara. “In de toekomst hoop ik dat er in Europa geen oorlog meer is. En dat we dan net zo goed met elkaar omgaan als wij hier vandaag.”

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Europese leerlingen op het Oranje Nassau College

Verbinding van docenten

Ook aan de docententafels is de samenwerking geslaagd, vindt Carlos Ojeda, docent wiskunde uit Málaga. “Dit is een prachtige kans om mensen uit andere culturen te ontmoeten. Voor de leerlingen is het een mooie gelegenheid om hun Engels te oefenen.”

Rob Sies, docent natuur- en scheikunde aan het Oranje Nassau College heeft ook met veel plezier gepraat met de collega’s uit Turkije, Duitsland en Spanje. “De vraagstukken rond de woningmarkt en migratie zijn overal hetzelfde. Het onderwijs is wel overal anders. In Spanje hebben ze soms wel 40 kinderen in één klas. En voor de salarissen zou ik daar niet in het onderwijs gaan werken, dat is de helft van wat we hier verdienen. Ook het klimaat zien ze in Turkije en Spanje heel anders dan wij. Zij ervaren al langer die veel hetere zomers dan normaal.”

Simone Perk uit Hannover, Duitsland moet weer even wennen aan het werken in groepjes. “Dit zijn de opdrachten die ik normaal aan mijn leerlingen meegeef. Ik ben vergeten hoe stressvol het kan zijn om zo naar iets toe te werken wat je straks moet presenteren”, lacht ze. “Dit event gaat over de verbinding van de docenten om straks meer projecten samen op te zetten. Voorheen leerde je elkaar online kennen en zette je een project op. Maar dan was het even wennen als je elkaar voor het eerst zag. Elkaar in levenden lijve leren kennen vertelt je veel meer. Je weet meteen of je wilt samenwerken of niet.”

Aan de slag met Europees burgerschap?