Afbouw en beëindiging van het Neso-kantorennetwerk

De komende jaren wordt het netwerk van Nuffic Neso-kantoren in het buitenland afgebouwd en beëindigd. De afbouw en beëindiging verschilt per land.
Geschreven door Nuffic

Het ministerie van OCW en Nuffic hebben in overleg een afbouwschema voor het netwerk van de Netherlands Education Support Offices (Neso’s) vastgesteld. De afbouw is in lijn met de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Internationalisering in het (hoger) onderwijs en het besluit van OCW om de subsidie stapsgewijs af te bouwen en per 1 januari 2024 te beëindigen. In dit afbouwschema is rekening gehouden met verschillende omstandigheden per land, waaronder de Nuffic aanwezigheid voor de uitvoering van programma’s zoals het StuNed scholarshipprogramma en het Orange Knowledge Programma.

Het schema ziet er als volgt uit.

Sluiting uiterlijk 31 december 2020
Neso Turkije
Sluiting uiterlijk 31 december 2021
Neso Brazilië, Neso China, Neso Mexico, Neso Rusland
Sluiting uiterlijk 31 december 2022
Neso Vietnam, Neso Zuid-Afrika, Neso Zuid-Korea
Sluiting uiterlijk 31 december 2023
Neso India, Neso Indonesië

De sluiting van de Nuffic Neso’s gaat samen met een intensivering door de rijksoverheid van het diplomatieke netwerk op het gebied van onderwijs en wetenschap. Met de veranderende geopolitieke verhoudingen is er bij de rijksoverheid behoefte om de aanwezigheid in het buitenland op een andere, meer strategische manier vorm te geven, zoals ook is aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Per Neso-kantoor wordt in samenwerking tussen de betrokken ministeries, Nuffic en eventuele andere stakeholders aan een transitieplan gewerkt, ook waar het gaat om eventuele overdracht van taken naar het diplomatieke netwerk.

Zo lang de Neso-kantoren nog geopend zijn, blijft de dienstverlening beschikbaar, maar deze wordt beperkter naarmate de sluitingsdatum nadert. Nuffic doet zijn uiterste best om de medewerkers van de Neso-kantoren de komende jaren te begeleiden.

Nuffic en het ministerie van OCW willen hun grote waardering uitspreken voor het uitstekende werk dat het Neso-netwerk in het Nederlandse belang, in samenwerking met de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en diplomatieke posten, in de loop der jaren heeft verricht.

Ook in de toekomst hebben we nog steeds een aanwezigheid in het buitenland. Deze aanwezigheid valt buiten het Neso-netwerk en betreft werkzaamheden op het gebied van capaciteitsopbouw en onderwijssamenwerking in ontwikkelingslanden. Deze werkzaamheden voeren we uit voor de EU en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nuffic-medewerkers zijn voor deze programma's actief vanuit Zuid-Afrika, Indonesië, Benin, Jordanië en Libanon. We zullen hier binnenkort meer informatie over delen.