3 tips om de inschrijving van internationale studenten in de BRP soepel te laten verlopen

Internationale studenten en onderzoekers moeten soms lang wachten op een burgerservicenummer, of op een inschrijving bij de gemeente. 3 tips voor begeleiders van internationale studenten om dat te voorkomen.

In augustus en september komen er veel internationals naar Nederland om te studeren aan Nederlandse hogescholen en universiteiten, of om er onderzoek te doen. Een terugkerend obstakel voor deze groep zijn de vertragingen bij de aanvraag van een burgerservicenummer (BSN). In dit artikel vind je 3 tips voor begeleiders van internationale studenten bij hogescholen en universiteiten om de inschrijving van internationale studenten en onderzoekers bij de Nederlandse overheid soepel te laten verlopen.

Studenten en kenniswerkers die naar Nederland komen krijgen soms te horen dat ze zich niet kunnen inschrijven omdat ze geen huurcontract of officieel vertaalde geboorteakte kunnen overleggen. We krijgen daarnaast signalen dat zich door thuiswerken problemen voordoen, bijvoorbeeld als mensen vanuit het buitenland digitaal in dienst treden bij een Nederlandse organisatie. In een recent artikel in NRC wordt bovendien geschetst dat het moeilijk is om een afspraak te maken voor een inschrijving bij gemeentes en dat de doorlooptijden hier zijn opgelopen. De volgende 3 tips kunnen studenten helpen deze problemen te voorkomen.

1. Maak afspraken met de lokale overheid

Maak afspraken met de gemeente om de inkomende stroom van internationale studenten, onderzoekers en wetenschappelijk personeel te accommoderen. In Groningen wordt bij voorbeeld direct een BSN nummer afgegeven wanneer een internationale student zich inschrijft bij de hogeschool of universiteit. Ook in andere gemeentes zijn er oplossingen en werken kennisinstellingen met expat centra, of worden er speciale dagen gereserveerd bij de gemeente voor internationale studenten om zich in te schrijven.

Een internationale student die in Nederland komt studeren of stagelopen krijgt te maken met verschillende procedures. Meer weten? Bekijk onze pagina over dit onderwerp.

2. Informeer studenten en onderzoekers over de voorwaarden voor inschrijven

Geef studenten, onderzoekers en wetenschappelijk personeel informatie over hun recht op inschrijving bij de gemeente. Zo mogen gemeentes wel vragen om een beëdigd vertaald geboortecertificaat of een huurcontract, maar mag niemand de inschrijving geweigerd worden als deze documenten niet overhandigd kunnen worden. Er zijn slechts 3 wettelijke voorwaarden voor inschrijving en het verkrijgen van een BSN:

  1. Rechtmatig verblijf,
  2. Iemand moet zich kunnen identificeren,
  3. Iemand moet van plan zijn langer dan 4 maanden in Nederland te blijven.

3. Bekijk andere opties; ook andere instellingen kunnen BSN afgeven

Niet alleen gemeentes, maar ook publieke instellingen zoals de SVB en Belastingdienst kunnen een BSN afgeven, dit kan een oplossing zijn voor werknemers die zich nog niet in Nederland (kunnen) vestigen.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de EURAXESS-website en de informatiepagina van de rijksoverheid. Voor het melden van obstakels, vragen of opmerkingen kun je mailen naar: mobstacles@nuffic.nl.