10e opleiding behaalt certificaat Tweetalig mbo

Het netwerk Tweetalig mbo viert feest! MBO Amersfoort rondde als 10e lid succesvol het kwaliteitstraject af.
Een mooi moment voor de leden om terug en vooruit te blikken. Hoe kan tweetalig mbo verder groeien?
studenten mbo Amersfoort buiten

Froukje Ris-Lunter, opleidingscoördinator tweetalig onderwijs/ International Stream bij ROC Mondriaan, is sinds de start betrokken bij het netwerk en behaalde met haar school als eerste het certificaat. Narine Gharibyan, coördinator bij de opleiding Marketing en Communicatie bij MBO Amersfoort en ambassadeur internationalisering, behaalde met haar team in november als 10e het certificaat. Samen met Lineke Ouwendijk, projectleider tweetalig onderwijs bij Nuffic, reflecteren ze op het lidmaatschap.

Samen sterk

Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen, maar de leden hebben daarbuiten ook regelmatig contact via een app-groep. Kennis delen en zo tweetalig mbo verder brengen is de voornaamste reden om lid te zijn. Narine vertelt hoe makkelijk dat gaat: “Als je een specifieke vraag hebt is er altijd wel iemand die er ervaring mee heeft. Toen ons team op zoek was naar lesmateriaal, hebben twee collega’s lessen gevolgd bij het Koning Wilhelm I College. ROC van Twente wil in de nabije toekomst ook met modulair onderwijs gaan werken. We hebben afgesproken dat ze bij ons langs kunnen komen voor best practices.” Lineke: “Ik was in het begin verbaasd hoe bereid de scholen waren om kennis uit te wisselen met elkaar. Er wordt heel open gereageerd op hulpvragen.” Froukje vult aan: “Je bent als school maar in je eentje. Samen sta je sterker. Zo hebben we als netwerk wel eens uitgeverijen benaderd voor Engelstalig rekenmateriaal.”

“We willen met het certificaat naar onze studenten en docenten uitstralen dat ze echt trots mogen zijn op hun prestatie”

Froukje Ris-Lunter, ROC Mondriaan

Iets om trots op te zijn

Als leden dat willen, kunnen ze hun opleiding laten toetsen en het certificaat tweetalig mbo behalen. Froukje: “Het kwaliteitstraject is echt een resultaat van de samenwerking binnen ons netwerk. We willen met het certificaat vooral naar onze studenten en docenten uitstralen dat ze echt trots mogen zijn op hun prestatie. Een tweetalige opleiding is in sommige opzichten nog complexer dan een volledig Engelstalige opleiding. Zowel studenten als docenten moeten hard werken om op alle aspecten een goed niveau te behalen.” Narine ziet die gedrevenheid ook terug bij de studenten die voor haar opleiding kiezen: “Ze ervaren tweetalig onderwijs als wat uitdagender, maar kiezen daar bewust voor. Ze zijn heel gemotiveerd, en willen bijvoorbeeld bij internationale bedrijven kunnen werken of hebben een ouder die native speaker is.”

“Studenten zijn heel gemotiveerd en willen bijvoorbeeld bij internationale bedrijven kunnen werken of hebben een ouder die native speaker is”

Narine Gharibyan, MBO Amersfoort

foto Narine Gharibyan

Iedereen geeft eigen invulling

Geen mbo-opleiding is hetzelfde, en dat is niet anders voor tweetalig mbo. Hierdoor vergt het audittraject voor het certificaat wel wat maatwerk, maar ook daar helpt het netwerk mee. Lineke: “Ik doe voorafgaand aan de audit een voortgangsbezoek en het netwerk denkt mee met de voorbereiding. Leden die zich willen certificeren gaan vaak mee naar een audit om te zien hoe dat gaat.” De verschillen tussen de opleidingen geven nieuwe leden ook de mogelijkheden om te toetsen. Welke aanpak past bij ons? Mondriaan laat bijvoorbeeld studenten pas in het 2e jaar een intake doen voor de tweetalige track, in plaats van in het 1e jaar.

Spanning en vreugde

Hoe een audit en het proces ernaartoe verloopt, heeft Narine net ervaren: “We hadden al een tijdje de wens om ons te laten toetsen, maar we vonden dat we nog niet op het gewenste niveau zaten qua internationalisering. Er is altijd verbetering mogelijk, dus uiteindelijk zijn we toch begonnen aan het traject. Als we het niet zouden halen, hadden we in ieder geval goede feedback gekregen.” Uiteindelijk slaagden Narine en haar team en konden ze opgelucht ademhalen. “We hadden ons goed voorbereid, maar toch ga je op de dag zelf nog twijfelen of je wel overal aan gedacht hebt. Vervolgens zaten we als een stel schoolkinderen te wachten op het oordeel in een klaslokaal. Toen we het goede nieuws hoorden was er natuurlijk veel blijheid.”

team mbo amersfoort

Narine (links) en haar collega's vieren het behalen van het certificaat

Toekomstdromen

Froukje, Narine en Lineke hopen dat meer scholen bekend worden met tweetalig mbo. Lineke: “Naamsbekendheid creëren blijft lastig. De mogelijkheden van tweetalig mbo zijn bij veel scholen nog onbekend en niet alle tweetalige opleidingen zijn vertegenwoordigd in het netwerk.” Narine ziet ook uitdagingen bij het vinden van personeel: “Je moet het Engels goed beheersen, niet alleen kunnen vertalen maar ook de link maken naar het beroepsgerichte onderwijs. Dat vraagt meer voorbereiding, maar voor tweetalig onderwijs is wel meer voor- en nazorg bij ons beschikbaar.”

Daarnaast valt binnen de scholen van de tweetalige opleidingen ook wat te winnen. Froukje: “Ik zou graag zien dat het tweetalig onderwijs binnen het hele ROC wordt uitgedragen en niet alleen binnen een opleiding. Internationalisering is al een onderdeel bij veel richtingen, zoals ICT en Hospitality, je komt er vanzelf mee in aanraking.” Het netwerk Tweetalig mbo blijft hoe dan ook groeien. Het komende jaar volgen meerdere audits en neemt het aantal gecertificeerde opleidingen toe.

Meer weten?