Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden experts uitgenodigd op het gebied van vroeg vreemdetalenonderwijs, wereldburgerschap en aanverwante thema’s zoals meertaligheid, diversiteit en inclusie. Daarnaast kun je tips en tricks delen met andere basisscholen en blijf je op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen.

Deelname aan het netwerk is kosteloos.

Voor 2023 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

  • Netwerkbijeenkomst op woensdag 29 maart (Utrecht)
  • Thematische netwerkbijeenkomst op woensdag 24 mei (online)
  • Landelijke conferentie Talen en Wereldburgerschap op vrijdag 29 september (Utrecht)
  • Thematische netwerkbijeenkomst op woensdag 22 november (online)

Meld je aan