Van burgerschap naar wereldburgerschap

Onderwijs in burgerschap is al sinds 2006 verplicht. Met wereldburgerschap ga je nog een stapje verder en kijk je, met internationalisering als middel, samen met je leerlingen over de grens heen.

Kinderen ontdekken dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld en er een actieve rol in kunnen spelen. Het is belangrijk dat je steeds verband legt met het dagelijks leven van je leerlingen.

Webinars

Als je meer wilt weten over wereldburgerschap en internationalisering, volg dan een van onze gratis webinars. Daarna:

  • weet je wat de raakvlakken en verschillen zijn tussen burgerschap, internationalisering en wereldburgerschap;
  • weet je hoe de 21e-eeuwse vaardigheden en wereldburgerschap hand in hand gaan;
  • begrijp je wat we met wereldburgerschap bedoelen;
  • heb je veel ideeën gekregen en activiteiten gedaan om wereldburgerschap in te voeren in je beleid en curriculum.

Wat zijn wereldburgers?

  • Ze weten wie ze zijn of willen worden en staan open voor anderen.
  • Ze zijn betrokken bij de wereld, ver weg en dichtbij.
  • Ze beseffen dat wat ze doen, impact heeft op de rest van de wereld.
  • Ze zetten zich in voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame internationale samenleving, waarin iedereen meetelt.

Een voorproefje: geef je les een internationaal tintje

Beleef in je klas de Marokkaanse theetraditie, die bedoeld is om mensen samen te brengen. Prikkel de nieuwsgierigheid van je leerlingen. Gebruik de theetraditie als aanknopingspunt om over elkaars culturen te leren. Zo ontstaat interesse en begrip voor elkaar. In de klas telt iedereen mee, in de samenleving ook.