Waarom van burgerschap naar wereldburgerschap?

Onderwijs in burgerschap is al sinds 2006 verplicht en vanaf 2021 is de opdracht aan scholen om burgerschap te verwerken in het curriculum aangescherpt. Met wereldburgerschap ga je een stapje verder en kijk je, met onder andere internationalisering en meertaligheid als middel, samen met je leerlingen over de grens heen.

Wat zijn wereldburgers?

  • Ze staan open voor anderen;
  • Ze zijn betrokken bij de wereld, ver weg en dichtbij;
  • Ze beseffen dat wat ze doen, impact heeft op de rest van de wereld;
  • Ze zetten zich in voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame internationale samenleving, waarin iedereen meetelt.

Kinderen ontdekken dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld en hier een actieve rol in kunnen spelen. Het is belangrijk dat je steeds verband legt met het dagelijks leven van je leerlingen.

Aan de slag

Je kunt op verschillende manieren aan de slag met wereldburgerschap. Kijk vooral wat het beste bij jouw school of klas past.

  • Engels vanaf groep 1 – zo leren leerlingen op een natuurlijke manier de vreemde taal, met een focus op het begrijpen en spreken in de onderbouw. Met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) veranker je het Engels in beleid en curriculum met behulp van de landelijke standaard en het keurmerk vvto Engels.
  • Meertaligheid – maak gebruik van de thuistalen van je leerlingen voor een positieve invloed op onder andere de identiteitsontwikkeling en het taalbewustzijn.
  • Digitale uitwisseling – ontdek andere culturen door online samen te werken met een partnerschool in het buitenland via eTwinning.
  • Internationaliserend onderwijsprogramma – ontwikkel of gebruik een bestaand programma met een internationale dimensie, bijvoorbeeld IPC of PYP/IB.
  • Raamwerk voor wereldburgerschap – zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) of het model voor internationale competenties van Nuffic.

Lees meer over de programma’s en methoden die je kunt gebruiken.

Lesideeën en inspiratie

We hebben een aantal lesideeën voor de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool ontwikkeld. Ze zijn gebaseerd op 3 thema’s (biodiversiteit, duurzaamheid en kinderrechten) uit de Canon voor Wereldburgerschap (NCDO).

Een voorproefje: geef je les een internationaal tintje

Beleef in je klas de Marokkaanse theetraditie, die bedoeld is om mensen samen te brengen. Prikkel de nieuwsgierigheid van je leerlingen. Gebruik de theetraditie als aanknopingspunt om over elkaars culturen te leren. Zo ontstaat interesse en begrip voor elkaar. In de klas telt iedereen mee, in de samenleving ook.

Inspiratie van collega's

Ons onderzoek naar hoe basisscholen invulling geven aan wereldburgerschap heeft inspirerende tips en tricks opgeleverd. Benieuwd deze basisscholen wereldburgerschap vormgeven? Bekijk de praktische tips en voorbeelden.

Bijeenkomsten

Volg een gratis webinar of een fysieke bijeenkomst over starten met wereldburgerschap. Kijk in de agenda wanneer een volgende bijeenkomst is.

Netwerk Talen en Wereldburgerschap

Ben je op zoek naar ideeën en inspiratie? Meld je dan aan voor het kosteloze Netwerk Talen en Wereldburgerschap om met en van andere collega's te leren. Het netwerk richt zich op scholen die meer willen doen aan wereldburgerschap of Engels vanaf groep 1.

Subsidie

Vraag subsidie aan voor internationalisering en wereldburgerschap op je school:

Meer informatie

Bekijk ook onze brochure Wereldburgerschap op de basisschool (615,93 kB) voor meer informatie over hoe je aan wereldburgerschap kunt werken met je leerlingen, praktische tips en mooie voorbeelden, informatie over subsidies en meer.

Wil je meer weten over de mogelijkheden rond wereldburgerschap bij jou op school? Neem vrijblijvend contact op met één van onze regioadviseurs.