Wat levert het op?

 • Verrijking van je lessen door zijn/haar culturele achtergrond.
 • Een collega die intensief aan de slag gaat met kleine groepjes leerlingen.
 • Extra oefening in spreek- en luistervaardigheid voor jouw leerlingen.
 • Leerlingen kunnen meer gesprekken voeren in het Frans of Duits.
 • Dynamischere lessen, waardoor leerlingen het vak meer gaan waarderen.
 • Jouw school kan zich hiermee profileren als internationaal georiënteerde school.

Wat kost het?

De assistent of leraar in opleiding krijgt een beurs van Nuffic. De school hoeft alleen de reiskosten voor het woon-werkverkeer te vergoeden.

Je helpt hem/haar daarnaast om woonruimte te vinden en zich te settelen in Nederland. Ook begeleid je de assistent in zijn of haar ontwikkeling.

Franstalige moedertaalspreker

Wil je een Franstalige moedertaalspreker in je klas? Dan kun je kiezen voor een eerste- of tweedegraads leraar Frans.

Eerste- of tweedegraads leraar Frans

Een leraar in opleiding in het VAD-programma (van assistent tot docent):

 • Is een Franse moedertaalspreker die bewust kiest voor het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Spreekt bij aanvang van de lerarenopleiding Nederlands op minimaal B2-niveau.
 • Heeft voor toelating tot de tweedegraads opleiding een bacheloropleiding in een aanverwant vak afgerond.
 • Heeft voor toelating tot de eerstegraads opleiding een masteropleiding afgerond.

Nuffic gaat voor deze moedertaalsprekers op zoek naar een verkort opleidingstraject bij een lerarenopleiding in de buurt. Het uitgangspunt is om deze studenten in maximaal 2 jaar een lesbevoegdheid Frans te laten behalen in Nederland.

Wil je een leraar Frans opleiden? Stuur dan een korte motivatie naar: taalassistenten@nuffic.nl.

Het is van belang dat je school al de status heeft van een opleidingsschool en het liefst al samenwerkt met een lerarenopleiding.

Duitstalige moedertaalspreker

Wil je een Duitstalige moedertaalspreker in je klas? Dan zijn er 2 opties.

1. Tweedegraads leraar Duits

Een leraar in opleiding in het VAD2-programma:

 • Is een Duitse moedertaalspreker die bewust kiest voor het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Spreekt bij aanvang van de hbo-opleiding Nederlands op minimaal B2-niveau.
 • Heeft minimaal een bacheloropleiding in een aanverwant vak afgerond.

De meeste tweedegraads lerarenoleidingen bieden voor deze moedertaalsprekers een verkort opleidingstraject aan. Deze studenten kunnen daardoor in 2 jaar tijd een tweedegraads lesbevoegdheid Duits krijgen in Nederland.

Wil je een tweedegraads leraar Duits (VAD2) opleiden? Stuur dan een korte motivatie naar: taalassistenten@nuffic.nl.

Het is van belang dat je school al de status heeft van een opleidingsschool en samenwerkt met een lerarenopleiding.

2. Eerstegraads leraar Duits

Een leraar in opleiding in het VAD1-programma:

 • Is een Duitse moedertaalspreker die bewust kiest voor het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Heeft meestal in het thuisland een universitaire master afgerond.
 • Het beginniveau waarop de studenten Nederlands beheersen verschilt sterk. Met een intensief traject van taallessen biedt Nuffic de studenten de kans om binnen afzienbare tijd een certificaat op C1-niveau te behalen. De meeste studenten halen dit binnen een half jaar.

Het VAD1-programma is een samenwerking van Nuffic met verschillende eerstegraads lerarenopleidingen door het hele land. De nominale studieduur is maximaal twee jaar.

Ben je eerstegraads docent Duits, is jouw school een opleidingsschool en wil je een VAD1-assistent begeleiden? Meld je dan aan bij: taalassistenten@nuffic.nl.

Internationale student als gastdocent

Laat je leerlingen kennismaken met andere landen en hun culturen. Het programma Erasmus in schools brengt de wereld bij jou in de klas door internationale studenten in te zetten als gastdocent.

Via het programma Erasmus in Schools stellen buitenlandse uitwisselingsstudenten hun eigen land voor aan jouw leerlingen. Dat doen ze op een creatieve en inspirerende manier. Ze zijn betrokken bij de lessen en voeren samen met de klas een kleinschalig project uit. Bijvoorbeeld over culturele verschillen of over een inhoudelijk onderwerp bij een specifiek vak.

Het Erasmus Student Network (ESN) voert het programma Erasmus in Schools al enkele jaren succesvol uit in Nederland en Europa. ESN is een studentenorganisatie die de sociale integratie van internationale studenten wil bevorderen.

Wil je een internationale student uitnodigen voor een gastles bij jou op school? Neem dan contact op met de lokale sectie van ESN die het dichtst bij je in de buurt is.