Voor certificering vult de Global Citizen school een zelfevaluatie in aan de hand van een kwaliteitsstandaard. Deze standaard geeft de minimale doelen waaraan een school moet voldoen en waarop de zelfevaluatie is gebaseerd.

Samen met ondersteunende documenten zoals het schoolbeleidsplan, beleidsplan internationalisering, vakwerkplannen en dergelijke vormt de standaard de basis voor het certificeringsbezoek. Uit de beleidsplannen en de zelfevaluatie moet onderbouwing blijken voor keuzes van de school op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap.

Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard‌ Global Citizen Network (147,90 kB)

In september 2020 heeft het netwerk het herziene competentieraamwerk vastgesteld. Dit raamwerk biedt scholen van het netwerk een handvat om hun internationaliseringsactiviteiten te koppelen aan wereldburgerschapscompetenties voor leerlingen.

Het kan inzichtelijk maken aan welke competenties leerlingen werken bij verschillende activiteiten en zo een opbouwende leerlijn voor internationalisering vorm te geven.

Tevens zit er een voorbeeld van een reflectiemodel voor leerlingen bij. Tijdens de netwerkbijeenkomsten en via de adviseurs van het netwerk kun je inspiratie en ondersteuning krijgen in het gebruik van het raamwerk op jouw school.

Global citizen competences (646,57 kB)

Auditcommissie

De zelfevaluatie met onderbouwende documenten wordt ingediend bij een auditcommissie.

Deze bestaat uit:

  • een schoolleider uit het netwerk
  • een coördinator uit het netwerk
  • een externe specialist in internationalisering van het onderwijs
  • een ambtelijk secretaris van Nuffic.

De auditcommissie bezoekt vervolgens de school om een beter beeld te krijgen van de schoolpraktijk en om alle betrokkenen te spreken. Er wordt uitgegaan van ‘waarderend auditen’, waarbij de ontwikkeling van de school centraal staat.

Onderdelen die nog niet optimaal draaien maar volop in ontwikkeling zijn, kunnen zeer gewaardeerd worden. Maar er kunnen ook kanttekeningen geplaatst worden bij onderdelen die weliswaar lopen, maar waar weinig aan evaluatie, borging of ontwikkeling waarneembaar is.

Junior of senior

Een school kan een junior (onderbouw) en/of een senior (onder- en bovenbouw) certificering aanvragen. Een school die het junior schoolcertificaat heeft bereikt, mag leerlingen het junior leerlingcertificaat uitreiken aan het einde van de onderbouw. Een school met het senior schoolcertificaat mag daarnaast ook het senior leerlingcertificaat uitreiken aan leerlingen aan het einde van de bovenbouw.

Ook kunnen leerlingen internationaal erkende taalcertificaten behalen.