Sinds 2009 hebben wij het wereldwijde NL alumni network beheerd. Dit netwerk is geëindigd in 2022. Voorheen konden alumni, studenten, stagiairs, ambassades, organisaties en Nederlandse hogeronderwijsinstellingen elkaar hier ontmoeten.

Lees meer over de beslissing en het stopzetten van het netwerk in dit bericht.