Het netwerk bestaat inmiddels uit ruim 60.000 leden, 40 lokale alumniverenigingen en ruim 50 online communities.

Ruim 122.000 internationale studenten volgen jaarlijks een studieprogramma aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling. Deze NL alumni kunnen na hun afstuderen een rol spelen in de promotie van het Nederlandse onderwijs in hun land van herkomst.

Ze kunnen bovendien als ambassadeurs van Nederland economische en diplomatieke deuren openen. Vandaar dat we deze internationale talenten na hun studie graag aan Nederland willen binden.

Wij pleiten - samen met andere organisaties - voor een overkoepelende alumnistrategie waarin de overheid samenwerkt en keuzes maakt.

Een nationale alumnistrategie (420,18 kB)

Wat biedt het netwerk?

Wij helpen hogeronderwijsinstellingen door:

  • contact te versterken met je eigen alumni en NL alumniverenigingen;
  • het eigen alumninetwerk te promoten op www.nlalumni.nl;
  • bij te dragen aan de organisatie van evenementen in het buitenland;
  • (online) trainingen te geven over internationaal alumnibeleid;
  • gelegenheid te bieden om ervaringen uit te wisselen met collega’s en in klankbordgroepen good practices te delen.

Het netwerk is er ook voor bedrijven, ambassades, consulaten en NGO’s. Met een NL alumni-account kun je onder meer:

  • wereldwijd experts vinden;
  • jouw bedrijf of organisatie introduceren;
  • vacatures en stageplekken plaatsen;
  • talent recruitment en alumnirelaties versterken;
  • je evenementen promoten.

Maak een account aan

Promotiemateriaal

Onderwijsinstellingen, ambassades en alumniverenigingen kunnen het logo en promotiemateriaal van het NL alumni network gebruiken.

Download promotiemateriaal

Subsidie voor alumni-activiteiten

Alumniverenigingen die activiteiten organiseren voor alumni van het Orange Knowledge Programme (en de voorlopers) kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Meer informatie hierover vind je op www.nuffic.nl/en/okp.

Binding van talent

We hebben naast het NL alumni network 2 andere projecten waarmee we internationaal talent aan Nederland binden:

NL alumni network - Netherlands

Sinds november 2017 is er het NL alumni network- Netherlands: de Nederlandse vereniging voor internationaal georiënteerde studenten en alumni in Nederland.

Holland Career Ambassadors

De Holland Career Ambassadors zijn internationale alumni die na hun afstuderen besloten hier een carrière te starten. Nu willen ze andere internationale studenten stimuleren in Nederland te blijven en hen ondersteunen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit doen zij door het organiseren van NL Alumni Career Cafés, presentaties op onderwijsinstellingen of conferenties en individueel advies.