De belangrijkste aanbevelingen

Hieronder vind je de belangrijkste aanbevelingen voor medewerkers van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Ze komen voort uit de inventarisatie die Nuffic en UAF maakten samen met tientallen professionals uit het onderwijs en studenten met een vluchtelingachtergrond.

Lees het rapport met alle aanbevelingen en praktijkvoorbeelden (1,20 MB).

Deze aanbevelingen kunnen ook van toepassingen zijn op studenten met andere achtergronden. Een persoonlijke benadering is belangrijk. Niet alle studenten met dezelfde achtergrond hebben dezelfde behoeften.

Bied ondersteuning met de taal

Hoe ondersteun je vluchtelingstudenten die moeite hebben met de taal?

 • Help studenten voor of tijdens de opleiding op weg door bijvoorbeeld een vaktaalcursus of taalschakeljaar te organiseren.
 • Denk kritisch na over de eisen van je vak of opdracht. Halen studenten het vak als ze correct Nederlands kunnen schrijven of moet de nadruk liggen op het begrijpen en toepassen van de lesstof?
 • Stimuleer interactie met medestudenten. Dat helpt studenten met een vluchtelingachtergrond om de nuances van de Nederlandse taal te leren kennen.

Vergroot aansluiting met medestudenten

Wat kan je doen om de aansluiting tussen de studenten te vergroten?

 • Maak in je lessen of opdrachten tijd voor kennismaking en samenwerking tussen studenten.
 • Organiseer sociale activiteiten en netwerkevenementen.
 • Moedig studenten aan om deel te nemen aan buddyprogramma’s en/of (studie)verenigingen.

Stimuleer een proactieve houding

Wat kan je doen om de proactieve houding van studenten te vergroten?

 • Laat studenten, vroeg in het studieproces, weten welke houding van hen verwacht wordt.
 • Zorg dat er voldoende aandacht is voor reflectie over het handelen, samenwerken en professionaliseren tijdens de les.
 • Organiseer trainingen over het ontwikkelingen van een proactieve houding. Zorg dat studenten tijd hebben om deze trainingen te volgen én informeer ze over deze trainingen.

Zorg voor begrip bij docenten

Hoe krijgen docenten een goed beeld van de onderwijsbehoefte van deze studenten?

 • Ga als docent in gesprek met studenten en laat hen vertellen wat ze nodig hebben.
 • Creëer bewustzijn bij docenten over de obstakels die studenten met een vluchtelingachtergrond kunnen ervaren.
 • Faciliteer trainingen voor docenten over trauma- en cultuursensitief lesgeven.

Laat docenten bewust groepsopdrachten inzetten

Hoe kunnen docenten groepswerk inzetten zodat iedereen een gelijkwaardig aandeel heeft?

 • Denk na over de leerdoelen van het vak en passende verwerkings- en toetsingsmethodes.
 • Zorg als docent voor de juiste voorbereiding, begeleiding en beoordeling waardoor alle studenten evenveel bijdragen aan het groepsproces.

Zorg voor de juiste toelatingsprocessen

Hoe zorg je voor de juiste toelatingsprocessen?

 • Zorg voor één aanspreekpunt binnen de instelling voor deze groep studenten.
 • Zorg voor heldere en goed bereikbare informatie over toelatingseisen en het toelatingsproces voor studenten met een vluchtelingachtergrond.
 • Neem deel aan het netwerk Landelijk Admissions Overleg (LAO) en spar met collega’s van andere hoger onderwijsinstellingen over toelating van studenten met een buitenlandse vooropleiding, zoals gevluchte studenten.

Vragen

Neem voor vragen over het LAO-netwerk contact op met Ilone van der Helm via ilone.van.der.helm@hz.nl.

Heb je vragen over het werken met vluchtelingstudenten? Vraag dan of er bij jouw onderwijsinstelling een contactpersoon studenten met een vluchtelingachtergrond is. Zo niet, neem dan contact op met UAF via info@uaf.nl.

Heb je vragen over Nuffic en vluchtelingen, neem dan contact op met Nuffic accounthouder vluchtelingen Samer Alzaidy via salzaidy@nuffic.nl.