Onderzoek Nuffic: instroom internationale studenten vlakt af

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs groeit nog steeds, maar de toename neemt wel af. De inschrijvingen op universiteiten dalen zelfs.
Studenten lopen over straat

Nieuw onderzoek van Nuffic naar inkomende diplomamobiliteit laat verschillende opvallende trends zien. In het studiejaar 2022-2023 studeerden er 122.287 internationale studenten aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs, een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is significant lager dan in de jaren ervoor, toen de groei jaarlijks tussen de 10 en 12 procent bedroeg.

“Voor het eerst sinds 2016 ligt de jaar-op-jaar groei van de internationale studentenpopulatie in Nederland niet in de dubbele cijfers”, zegt Nuffic-onderzoeker Saoradh Favier (foto). “Bovendien is dit de laagste toename sinds 2014.”

Inschrijvingen

Ook andere cijfers onderstrepen dat er een kentering gaande is. Zo schreven 50.876 internationale studenten zich in voor het studiejaar 2022-2023, een toename van 0,4 procent. Een jaar eerder lag de stijging nog op ruim 15 procent.

Saoradh Favier, onderzoeker Nuffic

“De instroom is nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar”, aldus Favier, die spreekt van een ‘trendbreuk’.

In totaal is één op de vijf nieuwe inschrijvingen afkomstig van een student uit het buitenland. Van alle studenten heeft 15 procent een buitenlandse afkomst. Vorig jaar was dit 13,7 procent. De percentuele stijging is mede het gevolg van een afname van Nederlandse studenten; het aantal nieuwe Nederlandse inschrijvingen daalde met 6 procent. Dit is mogelijk het gevolg van de verwachte herinvoering van de studiebeurs.

'Voor het eerst sinds 2016 ligt de groei van de internationale studentenpopulatie niet in de dubbele cijfers'

Universiteit

Veruit de meeste internationale studenten volgen een studie aan een universiteit (85.605), ruim twee keer zoveel als aan hogescholen (36.682).

Universiteiten ontvingen wel minder inschrijvingen dan het vorige studiejaar. In totaal schreven 38.375 internationale studenten zich in voor een universitaire studie, een daling van 690. Het aantal inschrijvingen op universitaire masters lag met 17.648 maar liefst 1.734 lager dan het jaar ervoor. Hbo-opleidingen zien nog wel een stijging van het aantal internationale inschrijvingen (12.501, een plus van 909).

Met bijna 23.000 studenten blijft Duitsland de grootste ‘leverancier’ van internationale studenten’, al is dit 7 procent minder dan het jaar ervoor. Dit heeft mogelijk te maken met nieuwe regels rondom psychotherapeuten in Duitsland. Italië staat met 7.633 op de tweede plek, gevolgd door Roemenië (6.717). China (plek 4) is het enige niet-EER-land binnen de top-10.

Universiteiten ontvingen minder internationale inschrijvingen dan het vorige studiejaar. Hbo-opleidingen zien nog wel een stijging

Brexit en oorlog

Ook ontwikkelingen in de wereld, zoals de Brexit en de oorlog in Oekraïne, hebben een duidelijk effect op de internationale studentenstroom. Zo studeren er momenteel 1.846 Britse studenten in Nederland, een afname van 42 procent in vergelijking met de periode vóór de Brexit. Het VK is daarmee gezakt van plaats 10 naar 17 van meest voorkomende herkomstlanden.

Daarnaast zijn er bijna 1.100 Oekraïense diplomastudenten in Nederland. Het aantal Oekraïense studenten steeg al jarenlang gestaag, maar met een stijging van 47 procent ten opzichte van vorig jaar is die trend sinds het uitbreken van de oorlog duidelijk versneld.

Lees het volledige onderzoeksrapport

Download hier het volledige onderzoek naar inkomende diplomamobiliteit.

Onderzoekers
Anneloes Slappendel-Henschen, Daan Bormans, Kumi Tempels, Elli Thravalou, Saoradh Favier.