Kennisinstellingen slaan de handen ineen voor samenwerking Indonesië

'Onderwijs en onderzoek wordt beter als je een wereldwijd perspectief meeneemt.'
Indonesische studenten

NL Knowledge House, onder die naam start in Indonesië een pilot waarin kennisinstellingen samenwerken op het gebied van internationale kennisuitwisseling. Het NL Knowledge House is een initiatief van de kennissector zelf. Twaalf instellingen, waaronder universiteiten, hogescholen en Nuffic hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Het NL Knowledge House staat in nauw contact met de Onderwijs- en Wetenschapsattaché op de ambassade in Jakarta en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is partner van NL Knowledge House. “Eind 2023 evalueren we de pilot”, zegt Nuffic directeur-bestuurder Titia Bredée. “We hebben de hoop dat dan nog meer kennisinstellingen zich bij het initiatief hebben aangesloten.”

Building blocks

De eerste plannen voor NL Knowledge House werden gesmeed tijdens een kennismissie in Indonesië afgelopen juli. Na die verkenning werden verschillende building blocks benoemd waarop het initiatief steunt. Allereerst dient NL Knowledge House als matchmaker tussen Nederlandse en Indonesische instellingen. “Actief partnerschap is een van de andere building blocks”, geeft Bredée aan. “Ook de gedachte dat we samen meer weten dan één, is een kerngedachte achter het initiatief. NL Knowledge House gaat dienen als actieve gesprekspartner op het gebied van bijvoorbeeld subsidies of beleidsvoeding.”

Verbredende blik

Internationale kennisuitwisseling is van onschatbare waarde, ziet naast Bredée ook Ruard Ganzevoort. De hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is coördinator van het netwerk in Indonesië. “Dit soort internationale samenwerking is voor instellingen cruciaal. Dan gaat het niet alleen over het regelen van de studenteninstroom, maar ook echt over onderzoekssamenwerking. Uiteindelijk wordt je academische kwaliteit beter als je een wereldwijd perspectief meeneemt.”

“Als we wereldburgers willen die echt inclusief denken, dan zijn samenwerkingen als het NL Knowledge House essentieel.”

- Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en coördinator van het netwerk in Indonesië.

Ruard Ganzevoort tijdens de kennismissie

“Bijna alle uitdagingen waar we voor staan, spelen op mondiale schaal”, vervolgt Ganzevoort. “Die los je dus ook niet lokaal en alleen in je eigen land op. Als je die problemen alleen vanuit westers perspectief bekijkt, dan mis je veel belangrijke vragen.
Daarnaast is de kennis die studenten mee naar huis nemen door in een ander land te studeren waardevol volgens Ganzevoort. Volgens hem geldt dit zowel voor Indonesische studenten die in Nederland studeren, als voor Nederlandse studenten die in Indonesië onderzoek doen of studeren. “Als we wereldburgers willen die echt inclusief denken, dan zijn samenwerkingen als het NL Knowledge House essentieel.”

Indonesië

Voor de pilot is bewust voor Indonesië gekozen, zo geeft Bredée aan. Ook volgens Ganzevoort is het een logische keuze. “Indonesië is een land met bijna 300 miljoen inwoners, zo’n 5000 hogescholen en universiteiten. Dat is een enorm netwerk. Daarnaast is er een historische band met Nederland”, aldus de hoogleraar. “Het is een ontzettend relevant en interessant land. Als je zoekt naar een plek waar je zowel goed kunt samenwerken als ook echt iets kunt betekenen, is dat Indonesië. We willen bouwen aan een stevige en gelijkwaardige samenwerking. Op tal van vlakken is Indonesië een gelijkwaardige partner.”

Kennis als elfde topsector

We zouden kennis als topsector moeten benaderen, aldus Bredée. “Kennis is namelijk een belangrijke motor van de samenleving. We zeggen niet voor niets altijd dat het de elfde topsector is. Maar dat moet je niet alleen roepen, ook de inhoud daarvan is belangrijk. NL Knowledge House is een voorbeeld van dit soort inhoud die deuren kan openen.”

Daarnaast is engagement met alumni een van de pijlers. “Samenwerking met alumni in hun nieuwe functie is erg belangrijk. Na een studie in Nederland komen oud-studenten vaak op belangrijke posities terecht. Het is niet alleen leuk, maar ook voor alle betrokkenen interessant als je vanuit NL Knowledge House met alumni blijft samenwerken. Zo worden bijvoorbeeld netwerkevenementen georganiseerd voor verbinding tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven, alumni en andere relevante partijen”, aldus Bredée.

Niet blindstaren op top 16

Ganzevoort stipt aan dat het zaak is de blik niet alleen te vernauwen naar de top 16 van belangrijkste universiteiten van Indonesië. “De top 16 van Indonesië zijn wereldspelers. Deze zijn vaak al op het buitenland georiënteerd. Ik denk dat ook de overige instellingen, zowel Indonesische als Nederlandse, veel voor elkaar kunnen betekenen. Dat is misschien een uitdaging als het gaat om de kleinere instellingen, maar het gaat wel om plekken waar talenten rondlopen die je ook graag een stap verder zou willen helpen.”

Instellingen in de lead en samenwerking met bedrijfsleven

Het feit dat de instellingen zelf de lead nemen in het NL Knowledge House zorgt er volgens Ganzevoort voor dat de belangen van instellingen zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. “Dankzij het NL Knowledge House ontstaat hopelijk een samenwerkingsvorm die het best aansluit op wat opleidingen en de studenten zelf nodig hebben.”

Daarnaast zoekt het NL Knowledge House ook nadrukkelijke samenwerking met het bedrijfsleven. Bredée noemt bijvoorbeeld de sponsoring van Janssen Poultry van een kippenbroedmachine voor een Indonesische mbo-school. “Daarbij was ook Aeres Hogeschool betrokken. Zoiets is een mooie privaat-publieke samenwerking waarvoor het NL Knowledge House hopelijk veel kan gaan betekenen.”

Rol ambassade en overheid

Zowel Bredée als Ganzevoort benadrukken naast het NL Knowledge House de rol van de ambassade in de samenwerking tussen kennisinstellingen in de twee landen. “Samen met de Onderwijs- en Wetenschapsattaché kunnen wij als instellingen natuurlijk veel doen als het gaat om onderhouden van contacten en verbinden van de juiste partijen”, stelt Ganzevoort. “Als het gaat om de inbedding in het grotere beleid, dan heeft de overheid een rol. Ook de kennis van OCW en Buitenlandse Zaken is daarbij essentieel”, voegt Bredée toe.

Meer instellingen welkom

De pilot wordt eind 2023 geëvalueerd. “Ik heb de hoop dat tegen die tijd nog meer kennisinstellingen zich bij het NL Knowledge House hebben aangesloten”, stelt Bredée. “Daarnaast hoop ik dat we met het NL Knowledge House een mooie vorm van internationale kennisdeling hebben gevonden die we ook in andere landen kunnen gaan toepassen.”

Meer weten over het NL Knowledge House?

Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze pilot? Neem dan contact op met Nanya Burki nanya.burki@nesoindonesia.or.id.

Meer lezen over kennissamenwerking in Indonesië?

Van 18-20 oktober vindt WINNER plaats, de ‘Week of Indonesia and Netherlands Education’.
Het doel van WINNER is samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen uit Indonesië en Nederland te vieren, te versterken en uit te breiden. Op www.winner.or.id lees je meer over WINNER en over activiteiten die dit jaar plaatsvinden.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox.