Internationale student tevreden, maar ook gestrest

Internationale studenten aan Nederlandse hbo- en wo-instellingen zijn zeer te spreken over hun studie. Tegelijkertijd ervaren veel studenten negatieve emoties als stress en eenzaamheid.
studenten discusieren

Nederland is al jarenlang een populaire bestemming voor internationale studenten over de gehele wereld. Studenten kiezen voor Nederland vanwege de kwaliteit van de studies, het bruisende studentenleven in de steden en de goede sociale voorzieningen.

Maar het aanpassen aan een nieuwe omgeving brengt ook uitdagingen met zich mee – uitdagingen die tijdens de coronapandemie meer dan ooit zichtbaar zijn geworden. Om een duidelijker beeld te krijgen van het welzijn van deze doelgroep, heeft Nuffic onderzoek verricht onder bijna 1.200 internationale studenten in Nederland. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het rapport 'How is it going with international students at Dutch higher education institutions? A report on study experience and well-being.'

“Uit onderzoek weten we dat veel studenten psychische klachten hebben, zoals angstgevoelens, somberheid en eenzaamheid”, vertelt Elli Thravalou, onderzoeker bij Nuffic. “Deze gevoelens komen nog vaker voor bij internationale studenten, maar precieze cijfers ontbraken. Daarom zoomen we in dit onderzoek in op deze groep. Inzicht in de studie-ervaring en het welzijn van internationale studenten is essentieel om te begrijpen wat nodig is om hen beter te ondersteunen.”

Meeste studenten tevreden
Het nieuwe onderzoek schetst een duidelijk beeld van het wel en wee van internationale studenten. Zo komt naar voren dat 76 procent van de studenten (zeer) tevreden is met de studie. Dit is mede te danken aan de hoge kwaliteit van het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling die studenten doormaken en de sociale steun die ze ervaren.

Ook zeggen de meeste studenten (61 procent) blij te zijn met hun leven. Dit levensgeluk is meer te vinden bij internationale studenten die sociaal en cultureel geïntegreerd zijn, tevreden zijn met hun huisvesting en zich gesteund weten.

Toch is er ook een aanzienlijke groep studenten die het moeilijk heeft. Terwijl ongeveer de helft van de respondenten zegt zich vaak of altijd gemotiveerd en gelukkig te voelen, ervaart een derde van hen vaak of altijd eenzaamheid of verveling.

Van alle emoties (positief en negatief) is stress zelfs de meest voorkomende: 62 procent van de internationale studenten voelt zich vaak of altijd gestrest. Deze gevoelens zijn vooral gerelateerd aan de studie(resultaten) en de toekomstige carrière. 34 procent heeft het moeilijk en 5 procent erg moeilijk.

"62 procent van de internationale studenten voelt zich vaak of altijd gestrest."

Herkenbaar
De cijfers zijn ‘absoluut herkenbaar’, zegt Simon Bloo, beleidsmedewerker aan Utrecht University. “Vooropgesteld is het positief dat een duidelijke meerderheid van de internationale studenten gelukkig is. Maar er is ook een vrij grote groep met wie het minder goed gaat. Ook hier in Utrecht zien we dat zo’n 30 procent van de (internationale) studenten ondersteuning nodig heeft.”

Utrecht University telt ongeveer 40.000 studenten. Van hen komen er zo’n 6.000 uit het buitenland. Uit eigen onderzoek van de universiteit kwam naar voren dat studenten hun ‘algemene levensgeluk’ met een 6 beoordelen en meer stress hebben ervaren tijdens de coronacrisis. “En het zou mij niet verbazen als dat cijfer voor internationale studenten nog lager ligt”, aldus Simon.

Warm Welcome Project
Volgens zijn collega Olesya Bath, projectleider van het Warm Welcome Project op de universiteit, heeft de coronapandemie een impuls gegeven aan de bewustwording omtrent welzijn. “Welzijn werd daarvoor zeker niet veronachtzaamd. Maar COVID-19 en de toenemende aandacht voor inclusie hebben er wel voor gezorgd dat we nadrukkelijker dan voorheen kijken naar de behoeften van specifieke doelgroepen. In Utrecht kiezen we met het Warm Welcome Project, dat trouwens al in ontwikkeling was vóór corona, voor een meer gestructureerde benadering richting internationale studenten.”

portretfoto van OLeysya Bath

Het Warm Welcome Project werd gestart in reactie op het groeiende aantal internationale studenten. Het project bestaat uit diensten en activiteiten gericht op ondersteuning en community building. Het doel: internationale studenten een gevoel van ‘thuiskomen’ geven.

Onboarding op Saxion
Ook Hogeschool Saxion in Enschede heeft een ‘onboarding’-programma voor studenten uit het buitenland. “Uit het onderzoek van Nuffic blijkt dat 30 tot 40 procent van de internationale studenten het niet makkelijk heeft. Dat is een té grote groep”, zegt student support officer Sven Nijhuis. “Corona heeft de strubbelingen die er al waren, aan de oppervlakte gebracht. We zien de laatste twee jaar een duidelijke toename in gesprekken met decanen en coaches.”

Portretfoto van Sven Nijhuis

De hogeschool heeft al lange tijd een zomerprogramma met sociale activiteiten.
Sven: “We deden al veel, maar we weten nu hoe belangrijk het is om die ondersteuning laagdrempelig te maken. Dat gaan we doen in de vorm van een online platform, waarop we studenten al vóór aankomst ondersteuning bieden, en contacten faciliteren, om te zorgen voor een zachte landing.”

"Inzicht in het welzijn van internationale studenten is essentieel om hen beter te ondersteunen."

Waardevol onderzoek
Sven is blij met het onderzoek van Nuffic. “Ik vind het goed dat de uitkomsten en aanbevelingen al vóór publicatie met belanghebbenden zijn gedeeld en besproken. Zo zijn de inzichten van veel partijen meegenomen. Dat is waardevol. Wij gaan zeker met de aanbevelingen aan de slag.”

Elli (Nuffic): “We hopen dat deze inzichten professionals in het veld verder zullen helpen bij het ontwikkelen van actieplannen om internationale studenten te ondersteunen.”

Utrecht University is vastberaden daar verder invulling aan te geven, zegt Simon. “De uitdaging wordt om als organisatie continu het gesprek te blijven voeren over welzijn. Dat gesprek kan niet gevoerd worden zonder de betrokkenheid van studenten zelf.”

Olesya: “Het is niet: oh, corona loopt op z’n einde, we kunnen de touwtjes weer laten vieren. Aandacht voor welzijn moet voor de lange termijn onderdeel zijn van je beleid.”

Lees het onderzoek

Download het onderzoek ‘How is it going with international students at Dutch higher education institutions? A report on study experience and well-being (1,50 MB)

(Nuffic, 2022).

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.