eTwinning maakt internationale ervaring voor iedere mbo’er mogelijk

Steeds meer mbo-scholen ontdekken eTwinning, het platform voor online samenwerking tussen Europese scholen. Het is duurzaam, laagdrempelig en biedt iedere mbo’er de kans op een internationale ervaring.
Geschreven door Els Heuts

De Europese Unie streeft ernaar dat in 2027 maximaal 10 procent van de mbo-studenten een tijdje in het buitenland studeert of er stage loopt. Voor negentig procent zit dat er dus niet in.

“Wij willen iedere student een internationale ervaring op laten doen, ongeacht hun niveau of portemonnee. Maar sommige studenten vinden Arnhem al ver weg. eTwinning is daar het perfecte antwoord op”, stelt Marcel Kuiten. Hij is coördinator internationalisering bij de sector Zorg, Welzijn en Sport van het Graafschap College in Doetinchem.

Kuiten doet al ruim 3 jaar mee aan de online community voor scholen in ruim 40 Europese landen en is eTwinning-ambassadeur. “Het is leuk en leerzaam om met leeftijdsgenoten in een ander land samen te werken aan een online project”, vindt hij.

Maak het praktisch

Met eTwinning-ambassadeur Amanda van Dijk bedacht hij het project eQuest. “Wij vroegen ons af waarom er in het mbo nog niet zoveel gebruikt wordt gemaakt van eTwinning. In het basis- en voortgezet onderwijs gebeurt dat veel meer. We concludeerden dat de mbo-student heel praktisch is ingesteld en voor een beroep leert. Daarom is het belangrijk om een beroepscontext aan het project toe te voegen.”

"Studenten leren zo om te gaan met culturele verschillen en andere omgangsvormen. En omdat het om het echie gaat, zijn ze gemotiveerd."

Een klas van Marcel Kuiten ging in opdracht van de Plastic Soup Foundation aan de slag met zogenaamde candy routes. Dat zijn snoeproutes tussen de school en supermarkt die bezaaid zijn met plastic afval. Samen met een klas uit Tsjechië werkten ze aan een oplossing voor dit probleem. “Studenten leren om te gaan met culturele verschillen en andere omgangsvormen. En omdat het om het echie gaat, zijn ze gemotiveerd”, stelt Kuiten.

Hij ziet ook dat de angst afneemt om in een vreemde taal te praten. “Ze vinden dat moeilijk, maar merken dat Pjotr uit Tsjechië daar ook onzeker over is. Met handen en voeten komen ze eruit en er ontstaan zelfs vriendschappen.” Kuiten benadrukt dat het belangrijk is om eTwinning-activiteiten in het bestaande onderwijs te integreren. “Want anders wordt het iets wat bovenop het curriculum komt en extra tijd en energie kost.”

In het Engels

Ook Simone van Belkom, werkzaam bij het Koning Willem I College, heeft eTwinning in haar lessen Engels geïntegreerd. Ze begon daar dit studiejaar mee. Een online cursus van Nuffic maakte haar enthousiast en afgelopen juli kreeg ze de kans een eTwinning-conferentie in Warschau bij te wonen. Daar bedacht ze, samen met vijf docenten uit Polen, Duitsland en Portugal, het idee voor een Space Café.

De studenten kregen de opdracht hun ideale café te ontwerpen. Ook moesten ze een filmpje van de klas opsturen en zich voorstellen in het Engels. De volgende stap was solliciteren op functies binnen het café. Elke maand worden nieuwe opdrachten toegevoegd zoals bijvoorbeeld crowdfunding. Van Belkom: “Zo verbeteren ze hun Engelse taalvaardigheid en leren ze samenwerken in internationale teams. Omdat het project aansluit bij hun belevingswereld zijn ze heel gemotiveerd.”

"Door het enthousiasme van mijn leerlingen heb ik meer plezier in mijn werk."

Zelf vindt Belkom het leerzaam en inspirerend om met docenten uit andere landen samen te werken en standaardlessen op deze manier een internationale dimensie te geven. “Ik kan het collega’s echt aanraden om hiermee aan de slag te gaan. Door het enthousiasme van mijn leerlingen heb ik meer plezier in mijn werk.” Binnenkort geeft ze een workshop over eTwinning op een studiedag van de talen bij haar op school.

Duurzame optie

Marina Smits was een van de ruim 100 deelnemers aan de workshop ‘Internationalisation of VET’ die Nuffic afgelopen oktober op de EfVET-conferentie in Portugal verzorgde. eTwinning kwam daar ook aan bod. “Het was de beste workshop van de conferentie”, zegt de beleidsadviseur Onderwijs bij Curio (voorheen ROC West-Brabant). “Nuffic had een goede troef want eTwinning is een schitterend middel om internationalisering voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Bovendien is het duurzaam want je hoeft niet te reizen.”

Gelijke kansen voor alle studenten is een belangrijk uitgangspunt voor Curio. Internationalisation at home is daarbij een van de actiepunten want dat biedt alle studenten de gelegenheid om internationale competenties op te doen. Inmiddels zijn de eerste docenten gestart met eTwinning. Smits hoopt dat het zich als een olievlek gaat verspreiden binnen de organisatie.

"Het gaat erom dat je leert dat wat jij in jouw cultuur normaal vindt, voor een ander niet zo hoeft te zijn."

Voorbereid op de arbeidsmarkt

“Voor een aantal van onze studenten houdt de wereld op bij het eigen dorp of de eigen provincie. En wat onbekend is, is onbemind. Het is zo belangrijk als je door eTwinning wel die brug kunt slaan. Het gaat erom dat je leert dat wat jij in jouw cultuur normaal vindt, voor een ander niet zo hoeft te zijn. De arbeidsmarkt in Nederland wordt steeds internationaler en dan is het fijn als je als student al eens hebt samengewerkt met een school in Polen of Roemenië.”

Maar ook voor de professionele ontwikkeling van docenten vindt Smits eTwinning belangrijk. “Wij hebben uitgezocht waarom de mobiliteit onder medewerkers zo laag is. Het bleek dat er veel drempelvrees is omdat mensen bang zijn dat ze de taal onvoldoende beheersen. Door eTwinning kun je die drempel wegnemen.”

Klein beginnen

De belangstelling voor eTwinning in het mbo groeit, merkt ambassadeur Marcel Kuiten. Op zijn school gaat in het voorjaar een andere sector met meerdere groepen ermee beginnen. Onlangs gaf hij een webinar. En pas was hij nog bij Landstede voor een workshop met 50 medewerkers die met eTwinning aan de slag willen.

"Je kunt ook bij een bestaand project aanhaken en klein beginnen. Dat vergt geen weken voorbereiding."

Tijdens de inspiratiemiddag op 22 januari is hij aanwezig om vragen te beantwoorden. “Internationalisering wordt steeds belangrijker en dit is een duurzaam en laagdrempelig middel voor online samenwerking. Je kunt ook bij een bestaand project aanhaken en klein beginnen. Dat vergt geen weken voorbereiding.”

Direct aan de slag met eTwinning? Schrijf je dan in voor ons webinar Starten met eTwinning.