Diploma NFQ EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Junior Certificate 3 2 een vmbo-t-diploma 2 2
Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Applied (LCA) 4 3 een mbo-diploma niveau 2 of 3 2 of 3 2 of 3

Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Established (LCE)

 • in minimaal 5 vakken van de richting LCE;
 • de 5 vakken met minimaal O6 of H7; en
 • minimaal 200 CAO-punten.
5 4 een havodiploma 4 4

Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Established (LCE):

 • in minimaal 6 vakken van de richting LCE;
 • waarvan minimaal 2 vakken H5 of hoger; en
 • 4 vakken minimaal O6 of H7; en
 • minimaal 350 CAO-punten.
5 4 een vwo-diploma 4+ 4

Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP):

 • in minimaal 5 vakken en de Link Modules;
 • de 5 vakken met minimaal O6 of H7; en
 • minimaal 200 CAO-punten.
5 4 een havodiploma 4 4

Leaving Certificate in de richting Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP):

 • in minimaal 6 vakken en de Link Modules;
 • minimaal 2 vakken H5 of hoger; en
 • 4 vakken minimaal O6 of H7; en
 • minimaal 350 CAO-punten.
5 4 een vwo-diploma 4+ 4
Level 5 Certificate 5 4 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Level 6 Advanced Certificate 6 4 1 jaar hbo 5 5
Higher Certificate 6 5 2 jaar hbo of 1 jaar wo 5 5
Ordinary bachelor’s degree 7 6 3 jaar hbo of 2 jaar wo 6 6
Honours bachelor’s degree 8 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Master’s degree 9 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Master of Philosophy 9 7 een wo-master 7 7
 • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
 • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.