In Ierland beoordelen onderwijsinstellingen de studieresultaten meestal met cijfers en soms met letters.

Beoordelingen voortgezet onderwijs

Vanaf 2017 is er een nieuw beoordelingssysteem voor alle vakken van het Leaving Certificate. De cijfers (grades) lopen nu van 1 tot en met 8. De hoogste waardering is 1. Goede voldoendes zijn 1 tot en met 5. Op Higher Level is 7 (H7) nog voldoende, op Ordinary Level is 6 (O6) nog voldoende.

Oude beoordelingen voortgezet onderwijs

Tot 2017 gaven scholen beoordelingen met letters (letter grades). Deze liepen van A tot en met F. A tot en met C waren goede voldoendes. Op Higher Level was E nog voldoende, op Ordinary Level was D3 nog voldoende.

Overzicht oude en nieuwe beoordelingen

In de tabel hieronder staan de percentages met cijfers (grades) die leerlingen voor 2017 in het voortgezet haalden en de cijfers die ze sinds 2017 halen. De laatste 2 kolommen geven aan hoeveel CAO-punten leerlingen voor de cijfers krijgen op Higher Level of Ordinary Level.

Procenten Cijfers voor 2017 Cijfers vanaf 2017 Higher Level CAO-punten Ordinary Level CAO-punten
90-100% A1 1 100 56
85-89% A2 2 88 46
80-84% B1 2 88 46
75-79% B2 3 77 37
70-74% B3 3 77 37
65-69% C1 4 66 28
60-64% C2 4 66 28
55-59% C3 5 56 20
50-54% D1 5 56 20
45-49% D2 6 46 12
40-44% D3 6 46 12
30-39% E 7 37 0
25-29% E 8 0 0
10-24% F 8 0 0
0-9% NG 8 0 0

Beoordelingen hoger onderwijs

De meeste Ierse instellingen voor hoger onderwijs beoordelen studieresultaten met letters (letter grades) of cijfers (grade points).

Honours-classificaties

Instellingen voor hoger onderwijs verdelen het eindresultaat van afgestudeerde studenten in honours-classificaties. Dit geldt voor de resultaten van bachelor- en masteropleidingen.

De indeling van deze classificaties verschilt per onderwijsinstelling. In de tabel hieronder vind je een voorbeeld van classificaties.

Classificatie Procenten Grade Point Average (GPA) Betekenis
First class honours Minimaal 70% Minimaal 3.25 Uitstekend
Second class honours, grade 1 Minimaal 60% Minimaal 3.00 Zeer goed
Second class honours, grade 2 Minimaal 50% Minimaal 2.50 Goed
Third class honours Minimaal 40 of 45% - Voldoende
Pass Minimaal 40% Minimaal 2.00 Voldoende
Fail Minder dan 40% - Onvoldoende

Let op: een klein aantal instellingen gebruikt andere termen in de classificatie voor masteropleidingen, namelijk:

  • distinction (gelijk aan first class honours);
  • merit grade 1 (gelijk aan second class honours, grade 1); en
  • merit grade 2 (gelijk aan second class honours, grade 2).

Meer informatie over de waarde van buitenlandse cijfers staat op onze website.

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

De meeste Ierse instellingen voor hoger onderwijs gebruiken credits van het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

Meer informatie over het ECTS kun je vinden in de Engelstalige gebruikershandleiding van de Europese Commissie.