Diploma Comparable to
Certificat de studii gimnaziale 3 years of general secondary education
Diplomă de studii profesionale an MBO diploma level 3 or 4
Diplomă de bacalaureat a VWO diploma
Diplomă (de studii superioare) de licenţă an HBO bachelor's degree or a WO bachelor’s degree
Diplomă (de studii superioare) de master an HBO master's degree or a WO master’s degree