Diploma Comparable to NLQF EQF
Põhikooli lõputunnistus a VMBO-T diploma 2 2
Lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta an MBO diploma level 2 or 3 2 or 3 2 or 3
Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta an MBO diploma level 2, 3 or 4 2, 3 or 4 2, 3 or 4
Lõputunnistus kutsekeshariduse omandamise kohta a HAVO diploma for the general education part 4 4
Gümnaasiumi lõputunnistus a VWO diploma 4+ 4
Rakenduskõrgharidusõppe diplom from a Rakenduskõrgkool an HBO bachelor's degree 6 6
Bakalaureusekraad from a Ülikool an HBO bachelor's degree or a WO bachelor's degree 6 6
Magistrikraad from a Ülikool ( : 1-2 years) an HBO master's degree or a WO master's degree 7 7
Magistrikraad from a Rakenduskõrgkool an HBO master's degree 7 7
Magistrikraad from a Ülikool (duration: 5-6 years) a WO master's degree 7 7