Diploma Comparable to
Técnico de nivel medio an MBO diploma level 2, 3 or 4
Bachiller en educación media (rama académica) a HAVO diploma
Diplomado 2 or 3 years of HBO

Bachillerato ( : 4 years)

an HBO bachelor's degree or 2 years of WO
Licenciatura (duration: 5 years) an HBO bachelor's degree or a WO bachelor's degree
Maestría an HBO master's degree or a WO master's degree