vmbo

Op het vmbo begint tweetalig onderwijs (tto) direct in de eerste klas. Op het tweetalig vmbo (t-vmbo) krijgt de leerling minstens 30% van de contacttijd in het Engels aangeboden. Europese en Internationale oriëntatie (EIO) speelt gedurende de hele tto-schoolcarrière een belangrijke rol.

In de onderbouw wordt in minimaal twee van de volgende vier leergebieden een vak in het Engels gegeven:

  • Mens en Maatschappij;
  • Mens en Natuur;
  • Kunst en Cultuur;
  • Bewegen en Sport.


Mens en Maatschappij

Binnen het leergebied Mens en Maatschappij is het de bedoeling dat de leerlingen aantoonbaar voldoen aan de kerndoelen internationalisering zoals beschreven in de standaard:

Standaard tweetalig vmbo(465 kB)

Leerlingen nemen deel aan een leerlingenuitwisseling, buitenlands studiebezoek, of tenminste een internationaal ICT-project.

Bovenbouw

In de bovenbouw wordt het Engels binnen de gekozen sector ingezet. Ook hier wordt gebruik gemaakt van authentiek materiaal, of van materiaal dat speciaal vertaald is voor het gebruik binnen het t-vmbo.

Bij het verplichte onderdeel Oriëntatie op studie en beroep richten de leerlingen zich vooral op de internationale arbeidsmarkt., Dit doen ze door bijvoorbeeld internationaal georiënteerde bedrijven te bezoeken, het invullen van Europass of het volgen van een internationale stage.

Werkgroep t-vmbo

De scholen binnen het netwerk die tto op het vmbo aanbieden (t-vmbo) komen twee keer per jaar bijeen tijdens een studiedag. Op deze bijeenkomsten worden thema’s behandeld die specifiek zijn toegespitst op het t-vmbo.

Laatste wijziging: 15-08-2017 15:14