havo/vwo

Bij havo/vwo begint tweetalig onderwijs (tto) direct in de eerste klas. Alle tto-scholen bieden tto in de onderbouw aan (junior certificaat) en een kleiner aantal biedt tto in de bovenbouw aan (senior certificaat). Een gedeelte van de lestijd wordt in het Engels aangeboden. Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) speelt gedurende de hele tto-schoolcarrière een belangrijke rol.

Engelstalige vakken

Tto-didactiek is gebaseerd op Content and Language Integrated Learning (CLIL). Om de taal op een zo breed mogelijke manier te integreren in het onderwijs geven scholen in elk van de onderstaande drie vakgebieden minstens één vak in het Engels:

  • Sociaal-maatschappijvakken (zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde)
  • Natuurwetenschappelijke vakken (exacte vakken als wiskunde, natuurkunde, biologie)
  • Creatieve vakken en bewegingsonderwijs (tekenen, muziek, lichamelijke opvoeding)


Alle tto-scholen geven extra lessen Engels. Daarnaast bieden sommige scholen vakken aan speciaal voor tto-leerlingen, zoals Drama, European studies, Global studies, of Science.

Verder starten steeds meer scholen met tweetalig gymnasium, of tweetalig vwo met Latijn. Er zijn dus legio mogelijkheden om het vakkenpakket uit te diepen. De websites van de individuele scholen geven hier meer informatie over.

Onderbouw

In de onderbouw wordt minimaal 50% van de lesuren in het Engels aangeboden. Verder zorgt een tto-school ervoor dat elke onderbouwleerling een keer heeft samengewerkt met een leerling van een school uit een ander land, een zogenaamde partnerschool. Dit kan via een fysieke uitwisseling maar ook digitaal.

Bovenbouw

In de bovenbouw loopt het tto-onderwijs door. Tenminste 24% van de studielasturen wordt in het Engels gegeven.

In de vrije ruimte worden vaak extra lessen Engels aangeboden. Hier worden de leerlingen klaargestoomd voor het behalen van een internationaal erkend taalcertificaat Engels van het Internationaal Baccalaureaat: Language and Liiterature (vwo) of English B higher level (havo).

Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan internationale activiteiten en hun profielwerkstuk in het Engels schrijven. Op sommige scholen bestaat zelfs de mogelijkheid om een 'snuffelstage' te lopen in het buitenland.

Centraal eindexamen

De vakken die vallen onder een centraal eindexamen worden in het Nederlands gegeven. De leerlingen blijven zich wel actief bezighouden met het Engels en EIO. 

Vakken zonder centraal examen worden meestal in het Engels gegeven en afgesloten met een schoolexamen. Voorbeelden hiervan zijn maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.

Laatste wijziging: 19-07-2016 11:44