Wat doet het netwerk tto?

Nuffic beheert en coördineert het netwerk. Als lid profiteer je van een aantal voordelen.

Nuffic en het netwerk tto:

  • verzorgen de certificering van tto-scholen;
  • onderhouden de standaard tto en zorgen voor doorontwikkeling van de kwaliteit van tto;
  • organiseren trainingen, cursussen en netwerkbijeenkomsten;
  • organiseren leerlingenactiviteiten;
  • doen onderzoek naar tto;
  • vergaderen 2 keer per jaar;
  • organiseren elke 18 maanden een tweedaagse bijeenkomst voor tto-coördinatoren;
  • organiseren eens in de 2 jaar een grote landelijke conferentie.

Tijdens de vergaderingen bespreken de leden thema’s die voor alle tto-scholen van wezenlijk belang zijn, zoals certificering, materiaalontwikkeling en standaardisering.

Visie en coördinatie

Een stuurgroep, bestaande uit schoolleiders van verschillende tto-scholen, denkt na over de langetermijnvisie op tweetalig onderwijs. Ze heeft de koers voor de komende jaren uitgezet in het document 'Thuis in de wereld'.

Thuis in de wereld - een visie op tweetalig onderwijs 2015-2025 (3.3 MB)

Leerlingactiviteiten

Om de Engelse taalvaardigheid van tto-leerlingen zo nu en dan eens goed te testen, worden er ieder jaar verschillende landelijke activiteiten met een internationale dimensie georganiseerd.

Tijdens deze activiteiten kunnen de leerlingen hun Engels in een andere (praktijk)situatie gebruiken en zich meten met tto-leeftijdgenoten.

Team Mathematics Challenge

Cricket Challenge

Junior Speaking Contest

Drama Contest

Tvmbo Mastermind Quiz and Drama Challenge

Tto Globe Science Fair

Laatste wijziging: 11-12-2017 09:30