Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat leerlingen bij minimaal de helft van de vakken les krijgen in een vreemde taal, meestal Engels. Bijvoorbeeld bij wiskunde of geschiedenis wordt dan een Engelstalige methode gebruikt en de docent spreekt tijdens de les alleen Engels. Daarbij hoort ook dat leerlingen in de les onderling, en met de docent, Engels spreken.

Voordelen

Tweetalig onderwijs helpt leerlingen zich goed voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Talenkennis, kennis van Europa en ervaringen op internationaal niveau zijn hierbij belangrijk. Tto heeft dus twee belangrijke voordelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal bewustzijn. 

In de praktijk

Tweetalige leerlingen doen uiteindelijk een regulier Nederlands eindexamen en krijgen dan een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. Om tto op een goede manier af te sluiten bieden veel scholen hun tweetalige leerlingen daarbij wel de mogelijkheid om een extra Engels taalcertificaat te halen.

Tto is het meest gangbaar op het vwo, maar de laatste jaren is het aantal tweetalige havo-afdelingen ook gegroeid. Op het vmbo wint het tto ook aan populariteit.

Laatste wijziging: 24-05-2017 12:18