Onderzoek en scripties

In Nederland doen verschillende universiteiten en hogescholen onderzoek naar didactiek en leereffecten van Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het tto.

Dat zijn bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam.

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft sinds 2012 een leerstoel Tweetalig Onderwijs, in samenwerking met het Landelijk Netwerk TTO en Nuffic. Prof. dr. Rick de Graaff coördineert onderzoek naar processen en opbrengsten van tweetalig onderwijs.

Rick de Graaff is coördinator van het internationale CLIL Research Network. Dit netwerk organiseert jaarlijks een internationale conferentie over CLIL onderzoek (o.a. in Nederland, Duitsland, Finland, Spanje, Polen, Bosnië en Australië). Zie voor meer informatie www.clil-ren.org.

Kijk in het navigatiemenu voor onderzoek en scripties.

Laatste wijziging: 28-03-2017 10:10
Kwam deze informatie van pas?