Netwerk tto

Alle tto-scholen werken samen in een landelijk netwerk. Nuffic ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van tweetalig onderwijs en formuleren kwaliteitseisen, samen met het netwerk tto.

Nuffic is het landelijk coördinatiepunt voor tweetalig onderwijs (tto). Nuffic zorgt voor de ontwikkeling van tto, geeft informatie aan scholen en helpt (startende) tto-scholen. Wij doen dit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kosten en voorwaarden

Scholen met één tweetalige afdeling (havo/vwo of vmbo) betalen € 1.750 (exclusief btw) per schooljaar om lid te zijn van het netwerk tto. Scholen met twee tweetalige afdelingen (havo/vwo en vmbo) betalen anderhalf keer de jaarlijkse bijdrage va € 2.625 (exclusief btw). 

Subsidie

Startende tto-scholen kunnen subsidie aanvragen bij Nuffic. Kijk voor meer informatie bij Beurzen en subsidies.

Om lid te worden van het netwerk tto moet je school de standaarden van tto onderschrijven. Ook moet je school deelnemen aan het kwaliteitstraject voor tweetalig onderwijs om het tto-keurmerk te behalen. Visitaties zijn een belangrijk onderdeel van dit traject.

Extra kosten waar je als school rekening mee moet houden

Tweetalig onderwijs (tto) is duurder dan regulier onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Nascholing docenten in binnen- en buitenland
  • Aanschaf Engelstalig materiaal
  • Buitenschoolse programma's
  • Uitwisselingen en samenwerkingsprojecten

De meeste tto-scholen vragen daarom een hogere ouderbijdrage voor tto-leerlingen. Deze ouderbijdrage ligt tussen € 100 en € 800 en bedraagt gemiddeld € 400 per leerling per jaar. Bijna alle tto-scholen hebben een schoolfonds, zodat de extra bijlage geen belemmering hoeft te zijn. In beginsel moet tto voor iedereen beschikbaar zijn. Scholen bepalen zelf waaraan ze de extra ouderbijdrage besteden.

Laatste wijziging: 18-12-2017 15:34