Junior Speaking Contest

Leerlingen uit de tweede en derde klas van havo en vwo schrijven een Engelse speech en dragen die voor tijdens de Junior Speaking Contest. Er is een aparte competitie voor beide leerjaren.

De leerlingen krijgen een thema waar ze een Engelse speech over moeten schrijven. Die mag maximaal vier minuten duren. Ze dragen hem voor en beantwoorden vragen van de jury en het publiek. De wedstrijd is dus interactief.

Woordwolk tto

De jury beoordeelt de deelnemers op inhoud, originaliteit en overtuigingskracht van hun speech. Ook weegt de jury hun presentatie mee en de manier waarop ze vragen beantwoorden.

Nuffic organiseert de jaarlijkse Junior Speaking Contest sinds 2004. De finale van 2018 vindt plaats op dinsdag 10 april.

Meer informatie en aanmelding

Winnaars 2017

In 2017 deden er 86 scholen mee aan de Junior Speaking Contest. Het thema was 'What broadens your horizon?'. De winnaars van de voorrondes streden op 11 april 2017 in Amersfoort tegen elkaar om de nationale titel.

Junior Speaking Contest 2017 1

Winnaar tweede klas

Winnares Gina van der Meijden van het Comenius College in Capelle aan de IJssel maakte indruk met "Being a Chameleon in this World", een verhaal over hoe je je aanpast aan verschillende situaties en hoe je daarvan kan leren.

Runner-up Tom Hof van Het Stedelijk Lyceum, College Zuid, Enschede  speechte met "Love" over hoe een afgewezen liefde hem bracht bij zijn huidige liefde, de muziek.

Winnaar derde klas

Winnaar Inge-Lise Raaijmakers van RSG Broklede in Breukelen imponeerde het publiek en de jury met "The Power of your thoughts", over hoe een positieve insteek invloed heeft op je manier van denken.

Jonathan Adams van het Driestar College in Gouda speechte zich met “Imagination and Innovation” naar een tweede plaats.

Publieksprijs

Tom Hof was behalve runner-up van de tweedeklassers ook winnaar van de publieksprijs. Hij raakte het publiek met zijn persoonlijke verhaal.

Bekijk de afspeellijst van de Junior Speaking Contest 2017

Laatste wijziging: 11-12-2017 09:30