Kwaliteitsstandaard

Nuffic en het netwerk tto hebben samen een kwaliteitsstandaard voor tto ontwikkeld. Scholen die aan de standaard voldoen ontvangen het tto-keurmerk. De standaard waarborgt de kwaliteit en vormt de belangrijkste leidraad voor beginnende en gevorderde tto-scholen.

De belangrijkste punten in de standaard beschrijven:

  • het gewenste taalniveau van leerling en docent;
  • de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken;
  • de gewenste onderwijstijd in het Engels;
  • de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding;
  • de gewenste didactische kwaliteiten van tto-docenten.

Vmbo

We hebben voor vmbo-scholen een aparte standaard ontwikkeld met bijbehorend keurmerk.

Standaard tweetalig vmbo(185 kB)

Toelichting bij de standaard(271 kB)

Het profiel van de ideale tto-docent(191 kB)

Havo/vwo

Wanneer je school voldoet aan de standaard voor de onderbouw krijg je het keurmerk tto-juniorschool. Voldoet je school ook aan de standaard voor de bovenbouw, dan krijg je tevens het keurmerk tto-seniorschool.

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo en vwo(216 kB)

B2 als tussenstation(2.1 MB) 

Het profiel van de ideale tto-docent(191 kB)

Visitatie

Als de visitatiecommissie vaststelt dat je school voldoet aan de standaard, ontvang je het keurmerk tto. De visitatiecommissie bestaat uit 3 mensen uit het tweetalig onderwijs:

  • Een voorzitter die meestal verbonden is aan een universiteit of hogeschool en een achtergrond heeft in talen.
  • Een commissielid dat specifiek kijkt naar de internationaliseringscomponent van het curriculum. Dit lid is vaak zelf verbonden aan een tto-school.
  • Een van onze medewerkers, die de ambtelijke secretaris van de commissie is en het rapport schrijft. 
Laatste wijziging: 26-03-2018 10:02