Examens en certificaten

Tto-leerlingen volgen het normale Nederlandse curriculum. Zij doen mee aan het Nederlandstalige eindexamen en behalen een regulier vmbo-, havo- of vwo-diploma. Daarnaast kunnen zij met extra examens aantonen dat ze het tto-curriculum succesvol doorlopen hebben. Het ministerie van OCW ontwikkelt voorlopig geen speciale eindexamens voor tto-leerlingen.

Vmbo

Voor het tweetalig vmbo is er 1 standaard en 1 keurmerk. Er is geen onderscheid tussen onder- en bovenbouw zoals bij tweetalig havo en vwo. Leerlingen die het tweetalig vmbo hebben afgerond krijgen dus ook 1 tto-certificaat.

Onderbouw havo/vwo

Heeft jouw school het keurmerk tto-juniorschool? En hebben je leerlingen niveau B2 van het Europees Referentie Kader (ERK) bereikt? Dan mag je ze een tto-certificaat geven. Er zijn verschillende toetsen waarmee je het niveau van jouw leerlingen kunt testen:

  • Cambridge English: First (FCE)
  • Checkpoint-toetsen van Cambridge International Examinations
  • Anglia-toetsen

Bovenbouw havo/vwo

Met het keurmerk tto-seniorschool mag je jouw leerlingen na het eindexamen een tto-certificaat voor de bovenbouw geven.

Met de International Baccalaureate (IB) examens worden leerlingen getraind in academische vaardigheden. Ze leren om kritisch te denken, papers te schrijven en teksten te vergelijken. De examens zijn beschikbaar op verschillende niveaus:

  • International Baccalaureate (IB) certificaat voor English A Language and Literature: Higher and Standard level voor tweetalig vwo
  • International Baccalaureate (IB) certificaat voor English B: Higher level voor tweetalig havo

Sommige scholen nemen bij hun tto-leerlingen in klas 4 het examen Cambridge English: Advanced (CAE) af. Dit doen ze als voorbereiding op het IB-examen.

Certificaten aanvragen

Vraag gratis tto-certificaten aan voor uw leerlingen via .

Meer inhoud voor de bovenbouw

Wil je het bovenbouwprogramma nog meer inhoud geven? Dat kan met het vak Global Perspectives van Cambridge International Examinations. Dit vak stimuleert het onafhankelijk denkvermogen van de leerlingen en doet een beroep op hun academische vaardigheden. Zo leren ze bijvoorbeeld een tekst te ontleden, die weer op te bouwen en tot slot te beargumenteren.

Leerlingen kunnen op verschillende niveaus examen doen bij dit vak. Bijvoorbeeld op IGCSE-niveau (International General Certificate for Secondary Education) voor tweetalig havo of op AS of A level in klas 5 en 6 vwo. In klas 6 schrijven de leerlingen ook hun profielwerkstuk in het Engels.

Cambridge Associate School

Er zijn op dit moment 64 scholen die examens aanbieden van Cambridge International Examinations (Checkpoint, Global Perspectives, History, Economics, Biology, Business Studies en English Language).

Scholen die een van deze examens willen aanbieden, moeten eerst Cambridge Associate School worden. Dat kan via een overeenkomst die Nuffic heeft met Cambridge International Examinations (CIE).

Meer weten?

Neem contact op met ons tto-team via .

Laatste wijziging: 15-09-2017 16:33