Hoe word je een tto-school?

Tweetalig onderwijs rust op 2 pijlers: kennis van Europa en de rest van de wereld (EIO) en een eigen didactiek (CLIL). Een school mag zich pas een 'tto-school' noemen, als deze voldoet aan de kwaliteitsstandaard en de visitatie succesvol heeft afgesloten.

Scholen doorlopen een kwaliteitstraject en sluiten zich hiervoor aan bij het landelijk netwerk tweetalig onderwijs dat ondersteuning biedt.

EIO: rode draad door het curriculum

EIO is de afkorting van ‘Europese en internationale oriëntatie’. Leerlingen met een diploma van een tto-school hebben aantoonbare kennis van Europa en de rest van de wereld. Deze internationale oriëntatie loopt als een rode draad door het curriculum.

EIO bestaat uit 3 onderdelen:

  • EIO in de les: leraren geven dit onderdeel samen vorm. Dat kan door EIO als apart vak in het curriculum op te nemen of door per vak af te spreken wie wat doet aan internationale oriëntatie.
  • Projecten met een internationale dimensie: leerlingen werken aan vakoverstijgende projecten met een internationale dimensie.
  • Internationale samenwerking: leerlingen werken samen met leeftijdsgenoten uit het buitenland. Zo verbreden ze hun blik. Samenwerken kan tijdens fysieke uitwisselingen, maar ook online.

CLIL: de didactiek achter tto

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is de didactiek achter tweetalig onderwijs. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • De vakdocent is ook taaldocent: Vakdocenten zijn medeverantwoordelijk voor de taalverwerving van de leerlingen. Zij geven feedback op presentaties, opdrachten en werkstukken, maar óók op de taal. Dat begint doorgaans met eenvoudige correcties en ontwikkelt zich na verloop van tijd tot een serieuze bijdrage aan de taalontwikkeling en woordenschat van leerlingen. De vakdocent maakt leerlingen bovendien wegwijs in de taal die bij een specifiek vak hoort.
  • Activerende werkvormen: Tweetalig onderwijs vergt docenten met een communicatieve instelling.  Leerlingen moeten niet alleen naar de vreemde taal luisteren, maar deze vooral ook spreken en schrijven. Er is veel ruimte voor interactie in de les en dat gaat verder dan “overleg maar even met elkaar”. Het lesmateriaal moet hierop worden aangepast.

Competentieprofiel van de tto-docent(191 kB)

Veel tto-docenten nemen regelmatig deel aan trainingen. Bekijk een selectie van de opleidings- en trainingsmogelijkheden voor startende en ervaren tto-docenten.

Laatste wijziging: 11-12-2017 09:30