Versterkt talenonderwijs

Versterkt talenonderwijs wordt gegeven op het voortgezet onderwijs en houdt in dat er extra uren vreemdetalenonderwijs aangeboden worden bovenop de in het curriculum verplichte uren, of onderwijs in niet-reguliere talen. Deze extra uren worden benut voor verdieping of verbreding van de lesstof.

Scholen kunnen ervoor kiezen om hun leerlingen een internationaal erkend certificaat te laten behalen voor de onderwezen taal.

Er zijn examens voor verschillende talen:

Vto Engels Cambridge
Anglia
Vto Duits Goethe Certificaat
Deutsches Sprachdiplom
Vto Frans DELF junior

 

Lesmaterialen

De meeste scholen gebruiken hun huidige methode en daarnaast maken ze gebruik van buitenlandse kranten, tijdschriften, dvd’s, voorbereidingsmateriaal voor de internationaal erkende examens, et cetera.

Laatste wijziging: 23-02-2016 17:28