Het netwerk tto

Het landelijk netwerk tto is een netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs die tweetalig onderwijs (tto) aanbieden. Zowel scholen die al gecertificeerd zijn, als scholen die nog op weg zijn naar certificering kunnen lid worden van het netwerk tto. Meer dan 130 Nederlandse scholen zijn al lid van het netwerk tto.

Voordelen

Lid worden van het netwerk tto heeft een aantal voordelen voor jouw school: 

  • u kunt kennis en ervaringen uitwisselen met docenten en schoolleiders van andere tto-scholen;
  • u kunt helpen de standaarden voor tto verder te ontwikkelen; 
  • uw school komt in aanmerking voor tto-certificering;
  • uw school kan meedoen aan leerlingenactiviteiten en trainingen voor docenten en tto-coördinatoren.

Kosten

Scholen met één tweetalige afdeling (havo/vwo óf vmbo) betalen € 1750 exclusief btw per schooljaar om lid te zijn van het netwerk tto. Scholen met zowel een havo/vwo- als een vmbo-afdeling betalen anderhalf keer de jaarlijkse bijdrage, dus in totaal € 2625. Een school die zich halverwege het jaar aanmeldt betaalt de helft van de jaarlijkse bijdrage: € 875. 

Kennismaken

Wil je tweetalig onderwijs invoeren op jouw school? Of wil je lid worden van het netwerk tto? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan met een tto-medewerker van Nuffic.

 

Voorwaarden

Om lid te worden van het netwerk tto moet jouw school de standaarden van tto onderschrijven. Ook moet je school deelnemen aan het kwaliteitstraject voor tweetalig onderwijs om het tto-keurmerk te behalen. Visitaties zijn een belangrijk onderdeel van dit traject. 

Activiteiten

De leden van het netwerk tto vergaderen drie keer per jaar, waarvan eenmaal een tweedaagse vergadering met de tto-coördinatoren. Tijdens de vergaderingen bespreken de leden thema’s die voor alle tto-scholen van wezenlijk belang zijn, zoals certificering, materiaalontwikkeling en standaardisering.

Stuurgroep

De stuurgroep tto bestaat uit schoolleiders van verschillende tto-scholen. Die houdt zich bezig met de langetermijnplanning. Ze heeft de koers voor de komende jaren uitgezet in de visie 'Thuis in de wereld'.

Thuis in de wereld - een visie op tweetalig onderwijs 2015 - 2025(3.3 MB)

Meer informatie

Planning netwerk tto(131 kB)

Laatste wijziging: 28-09-2017 09:56