Subsidie sector- of profielwerkstuk

Je kunt subsidie aanvragen voor leerlingen Frans of Duits die naar het buitenland willen voor hun profielwerkstuk.

Een leerling kan maximaal € 300 subsidie krijgen voor een praktijkonderzoek in een Frans- en/of Duitstalig land. Er is in totaal maximaal € 3.000 subsidie per jaar beschikbaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten leerlingen:

 • ingeschreven staan bij een LinQ-school;
 • Frans en/of Duits als eindexamenvak hebben;
 • bezig zijn met een sector- of profielwerkstuk Frans en/of Duits;
 • begeleid worden door minstens 1 docent die deelgenomen heeft aan het LinQ-programma;
 • voor een praktijkonderzoek gesprekken voeren met native speakers in het doelland;
 • een veelbelovend plan van aanpak inleveren;
 • een kort eindverslag over hun voorbereidingen en ervaringen opnemen in hun profielwerkstuk.

Beoordelingscriteria

Bekijk de criteria waarop wij de subsidieaanvragen beoordelen:

Beoordelingscriteria LinQ sector-/profielwerkstuk(349 kB)

Procedure

 1. Dien per werkstuk 1 aanvraag in. 
 2. Je ontvangt binnen 2 weken (buiten schoolvakanties) een toekenning of afwijzing.
 3. Je leerling kan nu meteen aan de slag. 
 4. Schiet het toegekende subsidiebedrag voor.
 5. Stuur ons het eindverslag van de leerling, met daarbij:
  • een declaratie;
  • de betalingsbewijzen van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Aanvragen

Vraag subsidie aan voor een profielwerkstuk

Laatste wijziging: 08-05-2018 10:14