Schooljaar 2017 - 2018

LinQ-scholen nemen één schooljaar lang actief deel aan een traject dat de kwaliteit van het talenonderwijs Duits en/of Frans helpt te verbeteren.

De school is bij elke bijeenkomst vertegenwoordigd. De schoolleiding geeft vrijstelling voor de vier bijeenkomsten waar sectieleden afwisselend aan deelnemen. Na het 1e jaar blijft de school deel uitmaken van het LinQ-netwerk, en kun je toewerken naar het LinQ-label.

We verwachten van alle docenten dat ze zich voor het project inzetten. Docenten hoeven voor LinQ geen extra uren vrij te maken. Zij krijgen tools en tips om anders te gaan werken. Daarnaast profiteren ze van de opbrengsten van de samenwerking met collega’s.

Op elke school wordt een LinQ-coördinator benoemd die zorgt voor goede communicatie tussen LinQ en andere sectieleden en de directie. 

Programma en Nascholing

Dit schooljaar staan de volgende LinQ-bijeenkomsten en – op vrijwillige basis – 1 cursus in het buitenland op het programma:

 • Startbijeenkomst
  Donderdag 28 september 2017 voor nieuwe LinQ-scholen en nieuwe LinQ-docenten;
  Deze bijeenkomst staat in het teken van kennismaking met elkaar en het opstarten van de LinQ-didaktiek op de eigen school. Op deze dag wordt er ook veel aandacht gegeven aan doeltaal=voertaal.
 • Nascholing- en netwerkbijeenkomst
  Vrijdag 17 november 2017; voor oude en nieuwe LinQ-scholen. De bijeenkomst draait o.a. om kennis van land en cultuur en actualiteit in de talenles en doeltaal als voertaal. De deelnemers gaan die dag na informatieve sessies zelf aan de slag met het maken van concreet lesmateriaal. Het lesmateriaal wordt na afloop gedeeld.
 • Nascholing- en netwerkbijeenkomst
  Dinsdag 30 januari 2018; Tijdens deze bijeenkomst komen de thema’s internationalisering en internationale taalcertificaten aan bod.
 • Cursus in het buitenland: van 8 t/m 14 april 2018
  Deze zevendaagse cursus op maat vindt plaats in Duitsland (Goethe-Institut in Berlijn) of in Frankrijk (Cavilam in Vichy). De deelnemers krijgen waardevolle handreikingen, in de vorm van materiaal en werkvormen en worden ondergedompeld in taal en cultuur van het doelland. Deelname aan de cursussen in het buitenland is gratis; per vakgroep is er plaats voor 2 LinQ-docenten.
 • Slotbijeenkomst LinQ
  Woensdag 23 mei 2018 in Utrecht; voor nieuwe en oude LinQ-scholen. Op die dag delen LinQ-docenten hun expertise en ervaring tijdens een aantal workshops en een ervaringsterras. Kortom, een bijeenkomst van docenten voor docenten. Scholen met belangstelling voor deelname aan LinQ in het komende schooljaar zijn ook welkom.

Schoolbezoek

Elke nieuwe LinQ-school wordt minimaal 1 keer door het LinQ-team bezocht. Dit bezoek wordt door de LinQ-coördinator georganiseerd. Tijdens het schoolbezoek worden gesprekken gevoerd met de LinQ-docenten, de schoolleiding en leerlingen. Lessen waarin LinQ-didactische principes worden toegepast kunnen ook bijgewoond worden door een LinQ-medewerker.  

Een schoolbezoek heeft als doel een eerste evaluatie te maken van de LinQ-deelname maar ook om meer gezicht te geven aan het project binnen de school.

Er worden tips en feedback gegeven om docenten te ondersteunen en de LinQ-principes verder in de praktijk te brengen.

Mocht een sectie meer begeleiding wensen, dan is een aanvullend traject met een LinQ-coach mogelijk.

Laatste wijziging: 21-07-2017 13:15